KASTER BRANNFAKKEL: YS leder Tore Eugen Kvalheim (v) vil diskutere sykelønnsordningen. Det får LO leder Roar Flåthen (h) til å reagere.  (Foto: TV 2/SCANPIX)
KASTER BRANNFAKKEL: YS leder Tore Eugen Kvalheim (v) vil diskutere sykelønnsordningen. Det får LO leder Roar Flåthen (h) til å reagere. (Foto: TV 2/SCANPIX)
YS leder Tore Eugen Kvalheim (Foto: TV 2)
YS leder Tore Eugen Kvalheim (Foto: TV 2)

YS: – Sykelønnsordningen må endres hvis ikke fraværet går ned

YS-leder Tore Eugen Kvalheim kaster en brannfakkel inn i debatten om sykefraværet. Det får Roar Flåthen til å reagere.

Hvis ikke sykefraværet går ned, må arbeidtakerorganisasjonene være villige til å diskutere en svekking av sykelønnsordningen, mener Kvalheim.

– Hellig ku

– Har ordningen vært en hellig ku?

– Den har det. Derfor sier jeg at vi må tørre å gå inn i dette hvis situasjonen skulle tilsi det. Ingenting må være uprøvd, sier Tore Eugen Kvalheim til TV 2.

Og med det kaster lederen for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) en brannfakkel inn i sykelønnsdebatten.

Les også: Folk mener det er for lett å få sykmelding

Det er en helt feil innfallsvivnkel, og vi tar selvsagt avstand fra det (LO-leder Flåthen)

36 milliarder i 2010

Avtalen om inkluderende arbeidsliv, skulle drive fraværet nedover, men det har gått den andre veien. Bare det siste året har det vært 10 prosent økning.

I gjennomsnitt er hver 13. arbeidsdag en sykedag, noe som tilsvarer hele 160.000 årsverk. Syke nordmenn er beregnet til å koste det offentlige 36,6 milliarder kroner i 2010 - fordi vi har verdens beste sjukelønnsordning.

Les også: – Fastlegen kan få ned sykefraværet

Flåthen: – Oppsiktsvekkende

Tore Eugen Kvalheim rekke kanskje en hjelpende hånd til statsminister Jens Stoltenberg som er i skvis mellom næringlivet og arbeidtakerorganisasjonene.

LO-leder Roar Flåten har advart sterkt mot å røre ordninga. Men Kvalheim mener det begynner å koste mer enn det smaker.

– Generelt sett kan ikke utgiftene stige mer enn det samfunnet hae råd til, og det kan tenkes å gå ut over andre velferdsgoder som vi ønsker oss.

Flåthen sier til TV 2 Nyhetskanalen torsdag morgen at LO tar sterk avstand fra utspillet til Kvalheim.

– Det er litt oppsiktsvekkende de utspillene som kommer. At YS som interesseorganisasjon for arbeidstagerne skal ta til orde for at de syke skal straffes, hvis man ikke når de oppsatte målene, er det det samme som å si at det er de syke som har ansvaret. Det er helt feil, sier Flåthen.

– Det er en helt feil innfallsvivnkel, og vi tar selvsagt avstand fra det, fortsetter han.

Starter forhandlinger

Torsdag møter arbeidsminister Hanne Bjurstrøm partene i arbeidslivet til første forhandlingsmøte om hvordan man i fellesskap kan få langtidssykefraværet ned. Partene skal blant annet i gang med konkrete drøftinger om ny avtale om et inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen.

Dette møtet er det første av mange frem mot fristen 1. mars.

375269