ÅPEN FOR BOIKOTT: Rektor Sigmund Grønmo bed Universitetet i Bergen sier statsråden ikke kan pålegge universitetene et standpunkt. (Foto: UiB/)
ÅPEN FOR BOIKOTT: Rektor Sigmund Grønmo bed Universitetet i Bergen sier statsråden ikke kan pålegge universitetene et standpunkt. (Foto: UiB/)

Universitetsrektor åpen for Israel-boikott

Rektor ved Universitetet i Bergen utelukker ikke akademisk boikott av Israel.

– Akademisk boikott av Israel er for tiden ikke aktuelt, men er gjenstand for en løpende debatt her ved UiB, sier UiB-rektor Sigmund Grønmo til universitetets egen avis «På Høyden».

Det var under en debatt i regi av Studentersamfunnet at Grønmo gjorde rede for UiBs syn på akademisk boikott av Israel. Men ledelsen har ingen planer om å fremme et slikt forslag, et initiativ må eventuelt komme fra de ansatte, sier Grønmo.

Ansatte ved NTNU i Trondheim oppfordret i fjor til Israel-boikott, men styret sa nei. Forsknings- og høyere utdanningsstatsråd gikk den gang ut og tok avstand fra en universitetsboikott.

Under debattmøtet sa Grønmo at han er uenig med statsråden.

– Statsråden kan ikke pålegge universitetene et standpunkt, sa han. (©NTB)