pc sumo (Foto: TV 2)
pc sumo (Foto: TV 2)

Én av ti er digital analfabet

480.000 innbyggere har ikke internett-tilgang hjemme. – Et demokratisk problem at så mange ikke er på nett, mener forsker.

For mange av oss er PC og internett en selvfølge både hjemme og på jobb. Men en stor andel nordmenn er fortsatt uten nett-tilgang hjemme. En undersøkelse fra Statens instututt for forbruksforskning (SIFO) viser at en av ti nordmenn ikke er på nett hjemme.

De fleste av disse bruker heller ikke nettet på arbeidssted, skole eller hos offentlige instanser som bibliotek eller NAV-kontor, ettersom sju prosent av de spurte oppgir at de aldri er på nett noe sted.

– Demokratisk problem

– I hovedsak er det eldre og personer med dårlig råd som ikke er på nett, sier forsker Dag Slettemeås ved SIFO.

– Dessuten er flere kvinner enn menn uten nett-tilgang, sier han.

Han mener det er svært viktig å få alle med på å bruke nettets mange muligheter.

– Slik det har utviklet seg bør alle i dag ha nett-tilgang hjemme. Det er et demokratisk problem at så mange mangler en basisinfrastruktur som internett har blitt.

Har ikke råd

Én av fire som sliter med økonomien er ikke på nett. Slettemeås er kritisk til at regjeringen i statsbudsjettet fjernet ordningen med jobb-pc, der ansatte kunne skaffe seg PC gjennom en gunstig avbetaling med små månedlige trekk i bruttolønn. Forskeren mener man må se på hvordan man kan få flere på nett, og viser til at det i England nå akkurat har blitt lansert et forslag om å dele ut gratis PC og nett-tilgang til alle fattige.

Store forskjeller

Av de som bruker PC og er på nett er det svært store forskjeller i kompetanse. Mange har svake ferdigheter når det gjelder å mestre ulike digitale oppgaver, for eksempel oppgir nesten en av tre at de har dårlig eller svært dårlig kompetanse på netthandel, enda flere (36 prosent) sier de er dårlige eller svært dårlige til å sammenligne priser på nett - mens halvparten mener de ikke har særlig peiling på sosiale medier som Facebook. Ikke overraskende er de unge databrukerne flinkest, mens de eldre sliter.

Eksempelvis er det bare en av fire over 60 år som sier de behersker netthandel og prissammenligning bra eller svært bra, mens to av tre under 30 år mener de er gode til dette.

Problematisk netthandel

Åtte av ti nettbrukere har prøvd seg på netthandel, og undersøkelsen fra SIFO viser at unge menn er de ivrigste nettshopperne. Men slett ikke alle er fornøyd. Hele 19 prosent av de som har handlet på nett har angret eller blitt misfornøyd med det de har kjøpt. Kun fire av ti som sier de setter seg ordentlig inn i betingelsene til nettbutikken.

Og det er heller ikke alltid at de som tilbyr varer og tjenester på nettet har rent mel i posen, for fem prosent oppgir at de har blitt svindlet.