NØDRASJONER: Tre jenter prøver å få tak i engergikjeks som deles ut søndag. Det er stor mangel på vann og mat etter jordskjelvet sist uke. (Foto: CARL JUSTE/AP)
NØDRASJONER: Tre jenter prøver å få tak i engergikjeks som deles ut søndag. Det er stor mangel på vann og mat etter jordskjelvet sist uke. (Foto: CARL JUSTE/AP)

Slik kan du støtte Haiti

Mange norske organisasjoner jobber dag og natt for å hjelpe jordskjelvofrene i Haiti, men er avhengig av norsk støtte.

Røde Kors:

De tre første flylastene fra Røde Kors i Norge er kommet frem. Et mobilt feltsykehus settes opp utenfor General Hospital. Dette skal bemannes av 18 personer, halvparten norske og resten fra Canada. Det er kirurger og personell som kan gi helsehjelp i lokalsamfunn og psykososial støtte.

Ifølge Røde Kors' nettsider rapporterer personell på stedet om stor nød og at behovet er enormt. Det er den største aksjonen siden tsunamikatastrofen i 2004.

– Folk dør av ukompliserte skader, som brudd og sår som ikke blir behandlet. Det er akutt behov for medisinsk personell og kirurgi, som Røde Kors i Norge bidrar med, sier generalsekretær Børge Brende som er i Haiti.

LES OGSÅ: Brende: – Det er det verste jeg noen gang har sett

Ring Røde Kors givertelefon: 820 44 001 (koster 200 kr) eller gå hit for å betale over nett.

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp sender nødhjelpsfly pakket med 45 tonn vannrenseanlegg, vanndistribusjon, vanntanker og slanger og tappesystemer. Det er også utstyr for å bygge latriner. I flyet er det også en bil og noen hundre telt, skriver organisasjonen på sine nettsider.

– I tillegg til akutt mangel på drikkevann, vil rent vann være enormt viktig de neste dagene for å forbygge utbrudd av kolera og andre vannbårne sykdommer. Våre vannrenseanlegg vil betjene 10.000 personer, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.

Hvis du vil støtte Kirkens Nødhjelp kan du ringe givertelefonen 820 44 004 (koster 200 kr) eller via nettsidene som du finner her.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon besøkte Haiti søndag. (Foto:
  HO/REUTERS)
FNs generalsekretær Ban Ki-moon besøkte Haiti søndag. (Foto: HO/REUTERS)

Leger uten grenser

Leger Uten Grenser har jobbet i Haiti i 19 år, og drev tre sykehus i Port-au-Prince da katastrofen inntraff. De kunne derfor behandle over 1000 pasienter allerede det første døgnet.

– Samtidig har Leger Uten Grenser reist til områder utenfor byen, slik at også skadede i disse områdene kan få hjelp, forteller marked- og innsamlingsansvarlig Grete-Lise Christiansen til tv2nyhetene.no.

Hun sier at teamet i Port au Prince fortsatt er under stort press.

– Vi leter etter flere fasiliteter for å gjennomføre hastekirurgi og jobber med å få inn nye medisinske forsyninger. Sykehusene som fortsatt står er fulle. Selv om det er en svak økning i den kirurgiske kapasiteten i Port au Prince ved at Leger Uten Grenser utvider sin aktivitet og at nye organisasjoner ankommer, er det likevel langt fra nok til å absorbere antall pasienter i desperat behov for kirurgi. Vi fokuserer på mennesker med svært alvorlige skader, der kirurgiske inngrep kan redde liv.

Ring 820 44 703 dersom du vil gi penger til Leger Uten Grensers arbeid på Haiti. Det koster 200 kr å ringe. Du kan lese mer om støtte til Leger Uten Grenser på organsiasjonens nettsider.

Redd Barna

Redd Barna er også engasjert i Haiti. Organsiasjonen leverer ut intravenøs antibiotika og andre medisiner, i tillegg til livsviktig medisinsk utstyr, til 14 sykehus og klinikker i de hardest rammede områdene.

– I dag gir Redd Barna en seks meter lang container fylt med mat, vann og hygieniske artikler til et sykehus og dets to tilsluttede barnehjem, sier Redd Barnas talsperson i Haiti, Kate Conradt. Fem haitisk-amerikanske leger fra USA blir fløyet inn for å starte omreisende helseklinikker og gi medisinsk behandling til familiene i de midlertidige leirene.

Redd Barnas medlemmer og frivillige går nå ut med bøsser over hele Norge for å samle inn penger. Dersom du vil bli bøssebærer kan du lese mer her.

Dersom du vil gi Redd Barna et bidrag kan du ringe gavetelefonen 820 44 789 (koster 200 kroner) eller betale gjennom organisasjonens nettsider.

UNICEF

Også Unicef jobber spesielt for å ivareta barns helse og sikkerhet i Haiti.

– Halvparten av barna går ikke på skolen, barn lever i stor fattigdom og har ikke tilgang til helt grunnleggende tjenester. Bare en tredjedel av befolkningen har under normale omstendigheter tilgang til rent vann, og i nødssituasjonen som har oppstått nå er det helt avgjørende at helt primære behov blir dekket for at de skal overleve, sier Kjersti Fløgstad, generalsekretær i Unicef Norge.

Et godsfly med forsyninger til en verdi av 500.000 dollar fra Unicef har landet i Haiti, og har med seg nok rehydreringsmidler, vannrensetabletter, presenninger og telt til 10.000 mennesker.

Et ytterligere fly er ventet med tepper, telt og kanner. En båtlast med grunnleggende nødhjelpsutstyr, inkludert presenninger, vannbeholdere, tepper og medisinsk utstyr, kom til Panama 14. januar og vil bli fløyet videre til Port-au-Prince. Flere sendinger vil komme.

Jordskjelvofre venter på mat fra FN-personell. (Foto: CARL JUSTE/AP)
Jordskjelvofre venter på mat fra FN-personell. (Foto: CARL JUSTE/AP)
Ifølge Unicefs nettsider rekker pengene som samles inn langt:

223 kr rekker til 5000 vannrensetabletter som gir barn trygt vann.

350 kr rekker til 45 pakker høyenergikjeks, kjeksen er spesielt utviklet for å gi barn i katastrofer tilpasset energitilskudd.

484 kr rekker til vann og hygienesett til 5 familier. Settene inneholder vannbeholdere, bøtter, såpe og vannrensetabletter.

510 kr rekker til 20 ulltepper.

694 kr rekker til en 'skole i en boks' som innholder skolemateriell til en lærer og 80 elever

2600 kr rekker til utstyr til helsetjenester i 3 måneder for 1000 mennesker som lever i katastrofer.

3887 kr rekker til et stort telt (24 m2).

Sammen med Plan og Care har Unicef opprettet en felles givertelefon for Haiti. Nummeret dit er 820 44 011. Det koster 200 kr å ringe. Du kan også støtte organisasjonene på nett: UNICEF, Plan og Care.

Prosjekt Haiti

Prosjekt Haiti har drevet barneskolen Petit Troll i Port-au-Prince i snart 10 år. Etter jordskjelvet har Prosjekt Haiti satt opp en provisorisk nødhjelpsstasjon ved skolen. Ifølge organisasjonens nettsider har de delt ut vann, som ellers har vært akutt mangelvare i byen. nødhjelpsstasjonen har blitt et samlingspunkt i lokalmiljøet.

Lørdag reiste haitianske Edwin Ceide fra Tromsø og tilbake til hjembyen for å bidra i arbeidet. Med på reisen er kona og daglig leder i Prosjekt Haiti, Ingvill K. Ceide. Sammen skal de lede Prosjekt Haitis nødhjelpsarbeid.

LES OGSÅ: Nordmann i Haiti: – Kollegaen min hadde et stort kutt i hodet

På nettsidene fremholdes det at behovet for nødhjelp til Haiti er overveldende og akutt, men at støtten ikke må avta og forsvinne det øyeblikket mediedekningen av katastrofen avtar. Behovet for langsiktig hjelp er like stort som behovet for nødhjelp.

Les mer på Prosjekt Haitis nettsider om hvordan du kan støtte organisasjonen.