frykt, angst
frykt, angst

Bruk internett til å bli kvitt angst

Psykolog og forsker Tine Nordgreen håper internett kan hjelpe mange som sliter med psykiske problemer. Se mer info under

Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet oppleve å få en psykisk lidelse. Angst og depresjoner er de vanligste tilstandene.

Hver dag denne uken vil du få høre personlige historier og møte eksperter i God morgen Norge.

Mandag: Skuepspiller Karl Sundby forteller om hvordan angsten har preget hverdagen. Psykolog Kim Karlsen er opptatt av å få flere menn i behandling.

Tirsdag: Prest Even Sundby isolerte seg fullstendig da han ble deprimert. Psykolog Torkil Berge slår fast at depresjon er en lumpen tilstand!

Onsdag: Fotballtrener Knut Torbjørn Eggen bruker angst som ressurs, møt han og fotballkollega Dagfinn Enerly som har lært seg se muligheter når begrensingene overskygger.

Torsdag: Selvhjelp via internett er det nye, forsker og psykolog Tine Nordgreen forteller. Angstingen hjelper mange, møt bruker og styreleder Morten Bjørklund..

Angst som lidelse

Psykolog ved Vinderen DPS, Kim Karlsen, forteller at angst er en av de mest sentrale følelsene vi har, som varsel p¨å godt og vondt.

- Angst er en del av kroppens beskyttelsessystem som sender ut signaler av ulik styrke i forskjellige situasjoner om at fare er på ferde, forteller Karlsen.

Når blir angst en lidelse?

- Angst blir en lidelse når omfanget av opplevelsene eller forsøk på å dempe signalene går på bekostning av livskvalitet på flere arenaer.

Hvor vanlig er angst?

- Angst, depresjoner og alkohoproblemer er de vanligste psykiske lidelsene som kan karakteriseres som folkesykdommer, ifølge psykolg Karlsen.

Selvhjelp via internett

Pyskolog Tine Nordgreen og professor Odd E. Haavik holder i disse dager på med et forskningsprosjekt i Bergen hvor de ser på selvhjelp via internett for pasienter som sliter bl.a med panikkangst. Forskning fra England og Sverige viser oppløftende resultater. Per Carlbring ved Linköping universitetet har gjort studier som viser at 80 prosent av pasientene etter ett år i selvhjelpsbehandling var fri for panikk.

For mer info på selvhjelpsprogrammer:

www.bluemood.no

angstmestring.uib.no

For depressive symptomer og plager:

Selvhjelpsprogrammene MoodGym og BluePages er gjort fritt tilgjengelig av Universitetet i Tromsø:

http://www.moodgym.anu.edu.au

For alkoholmisbruk og avhengighet:

Selvhjelpsprogram for kartlegging og mestring av alkoholmisbruk er gjort fritt tilgjengelig av Bergensklinikken:

www.bergensklinikkene.no

Prosjektsider for Angstmestringsprogram i HelseVest:

www.angstmestring.uib.no

For mer informasjon og fakta om psykisk helse:

www.helsedirektoratet.no

www.mentalhelse.no

www.angstringen.no

www.psykiskhelse.no