lekser (Foto: Scanpix)
lekser (Foto: Scanpix)

Lærere må følge opp hjemmeleksene

Elever med ressurssvak bakgrunn er taperne i dagens lekseordning

- Skolene må ha et bevisst forhold til hvordan de bruker lekser slik at elevene lærer mer enn i dag. Når skolen og lærerne er opptatt av hvilke lekser som gis og hvilken funksjon de skal ha, og ikke minst – følger opp med konkrete tilbakemeldinger til elevene, kan leksene gi bedre utbytte, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Ny rapport om effekten av lekser

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har SSB - Statistisk sentralbyrå, laget en rapport om effekten av lekser.

Rapporten er basert på norske data fra den internasjonale undersøkelsen, TIMSS 2007, i mattematikk og naturfag for 4.-8.klassinger og viser at lekser har en positiv effekt på elevenes læring. Men effekten er liten.

Effekten er dårligst for elever med svært lite utdanningsressurser hjemme. I mange tilfeller øker det forskjellen mellom de sterke og de svake elevene.

Første studien i Norge

Dette er den første studien i Norge som undersøker leksers effekt på skoleprestasjoner og som setter dette i sammenheng med elevenes sosiale bakgrunn.

Flere elever fra ressurssvake hjem lar være å gjøre leksene sine enn elever fra ressurssterke hjem, viser studien.

Årsakene kan være at det er dårlig læringsmiljø hjemme eller at de er lite motiverte, ifølge Marit Rønning som har skrevet rapporten for SSB.

Det kan også være at foreldrene ikke hjelper disse elevene eller passer på at de gjør leksene.

leksehjelp2 (Foto: Lise Åserud)
leksehjelp2 (Foto: Lise Åserud)

Lærere følger ikke godt nok opp hjemmeleksene

Rapporten viser blant annet at norske elever på fjerde trinn har liten utbytte av leksene de får i matematikk og naturfag.

Norske lærere følger ikke godt nok opp leksene etter at de har blitt gjort hjemme og dette resulterer i at elevene ikke får gode nok korrektiver og innspill.

-Skal elevene få et positivt utbytte av lekser, må skolene ta i bruk det vi fra internasjonal forskning vet virker, for eksempel at leksene følges godt opp av læreren, sier Kristin Halvorsen.

Les mer om dette på nettsiden til Kunnskapsdepartementet.

Rapporten viser

Gjennomsnittseleven blir litt flinkere på skolen av lekser, men ikke mye, viser rapporten. De store taperne er elever med ressurssvak bakgrunn og som får mye lekser. De har dårligere resultater på skolen enn elever med tilsvarende bakgrunn og lite lekser.