dommerklubbe (Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX)
dommerklubbe (Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX)

Pleiere hadde sex med psykiatrisk pasient

To år senere tok kvinnen sitt eget liv.

Nå er én av pleierne dømt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med kvinnen i 30-årene.

Bodde hos pleier

Gjennom hele oppveksten hadde kvinnen slitt med psykiske problemer og bodde i lengre perioder på psykiatriske sykehus. Det var der hun møtte de to mennene, som senere skulle bli tiltalt for å ha utnyttet henne seksuelt mens hun var under deres omsorg.

Etter å ha blitt utskrevet fra sykehuset bodde hun i en periode hjemme hos en 57 år gammel hjelpepleier og hans kone. Etterhvert utviklet det seg et forhold mellom den langt yngre kvinnen og hjelpepleieren. Forholdet varte i halvannet år, før det ble avsluttet og kvinnen måtte flytte.

Innledet forhold

Hun ble dermed på nytt innlagt på psykiatrisk sykehus, hvor hun møtte den neste tiltalte (63). Han fungerte som hennes behandler, men utviklet raskt følelser for sin pasient. Kvinnen gjengjeldte følelsene og igjen utviklet det seg til et seksuelt forhold som skulle var i fem år.

Ifølge tingretten var dette et kjent mønster.

«NN (kvinnen, red. anm.) var en intelligent jente med et stort behov for trygghet og omsorg. For å oppnå dette søkte hun å oppnå bindinger til menn som kunne gi henne slik trygghet og omsorg. Hennes bakgrunn og læring tilsa at ved å tilby og gi fysisk nærhet kunne hun opprettholde disse relasjonene.» skriver retten i dommen.

– Hans ansvar

På den bakgrunn mente retten at 63-åringen utnyttet kvinnens sykdom for å oppnå seksuelle fordeler.

«Han så etterhvert på henne som tidvis hjelpesløs, men like fullt opprettholdt han den seksuelle relasjonen. (...) Som hennes behandler hadde tiltalte et selvstendig ansvar for at den seksuelle relasjonen ikke skulle finne sted og utvikle seg.» heter det i dommen.

Dømt og frifunnet

I 2007 anmeldte kvinnen begge pleierne for seksuelle overgrep. De innrømmet de faktiske forhold, men erkjente ikke straffskyld. Ett år etter anmeldelsen tok kvinnen sitt eget liv.

63-åringen ble dømt til ni måneders fengsel, der tre måneder ble gjort betinget. 57-åringen, derimot, ble frifunnet fordi hans rolle overfor kvinnen ikke kunne ansees for å ha vært en omsorgsstilling, men heller en frivillig og privat vertsordning.

Ingen av mennene ble dømt til å betale erstatning til kvinnens dødsbo.