Administrerende direktør Torbjørn Almlid og styreleder Lars Sponheim i Norsk Tipping under tirsdagens pressekonferanse.  (Foto: Terje Bendiksby)
Administrerende direktør Torbjørn Almlid og styreleder Lars Sponheim i Norsk Tipping under tirsdagens pressekonferanse. (Foto: Terje Bendiksby)

Tippedirektør trekker seg

Viseadministrerende direktør Tollef Imsdalen i Norsk Tipping trekker seg for å skape ro i organisasjonen.

Styreleder Lars Sponheim og administrerende direktør Torbjørn Almlid i Norsk Tipping sier at forholdene som er avdekket i forbindelse med Riksrevisjonens granskning er meget alvorlige, og at politiet er blitt orientert underveis.

Varslet ny granskning

Under en pressekonferanse tirsdag opplyste Almlid at selskapet ennå ikke har kommet til bunns i alle forhold, og at det derfor blir iverksatt en uavhengig granskning utover det som allerede er gjort i saken.

Viseadministrerende direktør Tollef Imsdalen fratrådte tirsdag sin stilling, for å skape ro i organisasjonen, og Almlid fremhevet under pressekonferansen at Imsdalen gjennom 25 år i selskapet har gjort en stor innsats for Norsk Tipping.

Den tidligere toppledelsen i det statlige tippeselskapet fikk imidlertid sterk kritikk av Sponheim og Almlid, som var tydelige på at toppledelsen gikk utover sine fullmakter ved flere anledninger.

De nære relasjonene mellom personer i Norsk Tipping-ledelsen og ledelsen i Essnet AB, leverandør av spillterminaler og kommisjonærterminaler, ble under pressekonferansen omtalt som et samarbeid som i dag ville vært utenkelig.

«Svak åpenhetskultur»

Den tidligere toppledelsen blir også kritisert for en svak åpenhetskultur og mangel på godt skjønn, og at det daværende styret i liten grad ble informert om avgjørelsene.

– Det er ikke uten grunn at det er nye folk i toppledelsen, var Lars Sponheims noe syrlige kommentar under pressekonferansen.

Torbjørn Almlid sier at Norsk Tippings internundersøkelse, som startet rett før jul, ikke har styrket mistanken om at noen i Norsk Tipping skal ha hatt personlig vinning ved å inngå de omstridte avtalene.