Selvangivelse innbrudd (Foto: SCANPIX / TV 2)
Selvangivelse innbrudd (Foto: SCANPIX / TV 2)

Utenlandske kriminelle søker deg opp og raner deg

Men skattelistene kommer etter alt å dømme fortsatt til å være offentlige. Si din mening om skattelistene her.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget holdt mandag høring om et eventuelt forbud mot offentliggjøring av skattelistene.

Saken er til behandling i finanskomiteen og flere fikk lufte sine meninger rundt de mye omtalte listene.

LES OGSÅ: Killengreen varsler kamp mot innbruddsbander

Politiet i Oslo har det siste året opplevd en ransbølge som ifølge flere kan ha sammenheng med offentliggjøringen av skattelistene.

Politidirektør i Oslo, Ingelin Killengreen, åpnet høringen. Hun understreket at det fortsatt er for tidlig å si noe om dette er en tendens.

– Vi har noen eksempler i Oslo-området der personer har mottatt trusselbrev som helt klart er knyttet til skattelistene. Disse kom neste umiddelbart etter at listene ble offentliggjort.

Hva synes du? Bør skattelistene untas offentlighet?
Si din mening under og delta i avstemming til høyre i artikkelen

Utenlandske skattesnoker

Hun fortalte videre at det i stor grad er utenlandske kriminelle som står bak. De har skaffet seg kunnskap om skattelistene og ulike andre søkeverktøy på nett som har hjulpet dem med å velge ut sine ofre.

Ifølge politidirektøren kan det også se ut som de velger ut en litt annen målgruppe enn det man har vært vant til tidligere.

– Personer i mellomsjiktet har blitt rammet i større grad. Folk som har kontanter hjemme fordi de driver en type virksomhet. Da har de sjekket skattelistene for å finne inntekts- og formueforholdene, forteller Killengren..

Politidirektør
  Ingelin Killengren vil ha færre politidistrikt. (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX/)
Politidirektør Ingelin Killengren vil ha færre politidistrikt. (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX/)

De kriminelle bak disse forbrytelsene er ifølge Killengren velutdannede og velorganisert og kommer fra andre land.

Kokkvold kritisk til lukking av listene

Leder i Pressens Faglige Utvalg, Per Edgar Kokkvold var også til stede på høringen. Han er imot en lukking av skattelistene.

– Jeg er ikke et øyblikk i tvil om at offentlige skattelister, tross de ulemper de følger med seg, er en fordel både for samfunnet og den enkeltes skattemoral. Listene bidrar til at svakheter i skattesystemet kan avsløres. Det er viktig for tilliten rundt skattesystemet, mener Kokkvold.

Arne Jensen i NPs offentlighetsutvalg påpekte at det i 2008 ble anmeldt rundt 14.000 tyveri fra eneboliger, hytter og leiligheter.

– Jeg synes ikke det er oppsiktsvekkende at noen av disse har kikket i skattelistene. Hvis skattelistene ikke hadde vært publisert ville innbruddene da ikke blitt gjort, eller vil de gjøre andre lovbrudd?

Også Norsk Journalistlag (NJ) tar sterk avstand fra et eventuelt forbud mot offentliggjøring.

– Det vil være å anse som forhåndssensur av kilde og derfor også en begrensning av publiseringsfriheten. Myndighetene fratar da mediene en mulighet til å utføre deres grunnleggende oppgave i et åpent samfunn.

Også han mener media kan være med å avsløre svakheter i skattelistene. Viktig å gå bak tallene og se hva de virkelig forteller

Harald Stanghelle i Norsk Redaktørforening er også svært skeptisk til å ikke offentliggjøre skattelistene.

Søk i TV 2s skattelister her

- Et paradoks

– Det er et stort paradoks at det kommer forslag om å lukke skattelistene når vi lever i en tid der åpenhet er så fremtredende og viktig. En lukking vil gjøre at Stortinget bryter med en 400 år gammel åpenhetstradisjon på dette spesielle området som berører balansepunktet mellom privatliv og fellesskap.

Selv om de fleste på høringen er imot lukking av skattelistene var det også en sollid motvekt.

Gunnar Gundersen i Høyre mener skattelistene kan gå utover rettssikkeheten.

– Hvor åpen skal honningkrukken egentlig være?

Han fortalte at Høyre har fundert rundt en modell der skattelistene legges inn under omtrent samme regler som kredittopplysningene.

- Skattelistene kan offentliggjøres under et mer anonymisert system, mener Gundersen.

Jon
  Stordrange, adm.dir. i Skattebetalerforeningen. (Foto: TV 2 )
Jon Stordrange, adm.dir. i Skattebetalerforeningen. (Foto: TV 2 )

Les også: Frp foreslår offentlige skattelister

Vil stoppe fråtsingen

Administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Jon H. Stordrange, avsluttet høringen. Han er sterkt imot fråtsing i skattelistene og støtter et forslag om et totalforbud.

Han mener skattesøkene er for tilgjengelig for folk flest. Man kan gjøre skattesøk hele året på omkring 140 nettaviser i Norge.

– På bakgrunn av konklusjonen i Politidirektoratets svar vil Finansdepartementet nøye vurdere om det er behov for endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene, sier Stordrange.

Strodrange viser også til en undersøkelse fra 2007 der bare 32 prosent er for dagens offentliggjøring av skattelistene.

Ingen store endringer

Skattelistene kommer etter alt å dømme fortsatt til å være offentlige. Arbeiderpartiet er ikke innstilt på store endringer sammenlignet med dagens ordning, men det kan bli noen innstramminger.

– Prinsippet om åpenhet om skattelistene er verdt å bevare, men det kan vurderes forslag for å bøte på noen av de negative konsekvensene. Det er klart opplysningene om at skattelistene trolig er blitt brukt i forbindelse med kriminell atferd gjør inntrykk, sier komitéleder Torgeir Micaelsen.

Hva synes du? Bør skattelistene untas offentlighet? Si din mening nederst i artikkelen.