ISLAMISME: Fem prosent av unge, danske muslimer sier at de aktivt støtter radikal islam (arkivbilde). (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)
ISLAMISME: Fem prosent av unge, danske muslimer sier at de aktivt støtter radikal islam (arkivbilde). (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)

Hver fjerde unge muslim i Danmark sympatiserer med islamister

En av tjue støtter aktivt ytterliggående islamisme, viser dansk undersøkelse.

Undersøkelsen «Krigens Hus – islamisk radikalisering i Danmark» viser at hver fjerde unge muslim i Danmark sympatiserer med eller støtter direkte ytterliggående islamisme.

Det er Institutt for samfunn og globalisering på Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Metropol som står bak undersøkelsen, som er finansiert av Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser (CIR) ved Aarhus Universitet.

Hver 20. er aktive

Ifølge Kristeligt Dagblad ble 1113 muslimer mellom 15 og 30 år fra tolv forskjellige land intervjuet i undersøkelsen. 17,8 prosent sier i undersøkelsen at de sympatiserer med radikal islam, men ikke er engasjert direkte. Det er derimot 5,6 prosent – altså hver 20. av de spurte.

Lektor Shahamak Rezaei ved Roskilde Universitet sier at han er overrasket over funnene.

Godt integrert

– Man kan snu om på det og si at 5-6 prosent ikke er så mye. På den andre side kan bare en enkelt radikalisert person være en alvorlig trussel. Utfordringen blir for myndighetene å sørge for at den relativt store gruppen av sympatisører ikke ender opp som islamister.

Studiet avslører at det ikke er de minst integrerte som sympatiserer mest.

– Det er ikke mangel på informasjon som gjør at de velger det de gjør. De mest radikaliserte er velutdannede, snakker godt dansk, har jobb og tjener penger, sier Reizaaei til Kristeligt Dagblad.