Krigsforbrytersaker blir ikke etterforsket

80 prosent av sakene politiet får tips om, blir aldri etterforsket.

Regjeringen opprettet i 2005 en spesialenhet for å etterforske mistenkte krigsforbrytere i Norge.

Undersøker 144 personer

Gruppen for særskilte internasjonale forbrytelser (SIF), som hører inn under Kripos, undersøker nå 144 personer, skriver Aftenposten.

Disse kommer blant annet fra Rwanda, landene i det tidligere Jugoslavia, Somalia, Etiopia, Nigeria, Irak, Kongo, Eritrea, Sri Lanka, Irak og Afghanistan.

LES OGSÅ: Krigsforbrytere skjuler seg fortsatt i Norge

Kun én av fem saker etterforskes

Blant de 144 er personer som anklages for alt fra folkemord og tortur til systematisk voldtekt og andre typer alvorlig voldskriminalitet.

Siden SIF ble opprettet er det utferdiget etterforskningsordre i 29 slike saker, men bare én sak har endt med domfellelse i Norge. Fire andre saker har endt med utlevering til andre land.

Kripos har de siste to årene henlagt 119 slike krigsforbrytersaker og klager over at det er svært vanskelig å bringe slike saker for domstolene.

– Dette er et helt nytt felt, og sakene er usedvanlig kompliserte og ressurskrevende, sier sjefen for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, Atle Roll-Matthiesen. (©NTB)