FENGSEL: Dommen mot moren til Christoffer Gjerstad Kihle er nå rettskraftig. (Foto: Privat)
FENGSEL: Dommen mot moren til Christoffer Gjerstad Kihle er nå rettskraftig. (Foto: Privat)

Ber Spesialenheten vurdere henleggelser

Barneombud Reidar Hjermann ber Spesialenheten for politisaker granske den såkalte Christoffer-saken og vurdere om politi- og påtalemyndighet har gjort noe kritikkverdig eller straffbart.

Åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle døde med store skader i februar 2005.

Den 36 år gamle stefaren ble siden dømt til åtte års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge, etter at saken mot ham først var henlagt to ganger.

Feilvurdering

– Etter min vurdering gjorde påtalemyndigheten en grov feilvurdering enten da saken ble henlagt to ganger før tiltale ble tatt ut, eller da de vurderte kravene til bevis altfor strengt, sier Hjermann til Aftenposten.

– Da tiltale til slutt ble tatt ut mot stefaren, og saken kom for domstolen, fremgår det av rettsinstansene at det ikke foreligger tvil, og stefar ble dømt, påpeker barneombudet i sitt brev til Spesialenheten for politisaker.

LES OGSÅ: - Barn har dårligere rettsvern enn voksne

Ikke nye bevis

– Så vidt vi forstår foreligger det ikke nye bevis fra siste henleggelse og til tiltale ble tatt ut. Dette mer enn indikerer at påtalemyndigheten har gjort en grov feilvurdering, eller at de har en forståelse av for strenge krav til vurdering av om muligheten for en fellende dom. I begge tilfeller utgjør dette en fare for barns rettssikkerhet, heter det videre i brevet fra Hjermann. (©NTB)