MÅTTE SVARE: Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og justisminister Knut Storberget etter Stortingets spørretime onsdag. (Foto: Håkon Mosvold Larsen)
MÅTTE SVARE: Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og justisminister Knut Storberget etter Stortingets spørretime onsdag. (Foto: Håkon Mosvold Larsen)

Storberget ukjent med pensjon til kriminelle

Regjeringen varsler regelendringer etter kritikk.

– Jeg ser at opplysningene som framkommer i media i dag kan virke urimelige og i strid med allmenn rettsfølelse, sier statsråd Hanne Bjurstrøm etter at det onsdag ble kjent at utenlandske kriminelle som bryter loven i Norge, belønnes med medlemskap i folketrygden.

LES OGSÅ: Belønner utenlandske kriminelle med pensjon

Arbeidsministeren vil nå gjennomgå ordningen, og opplyser at det kan bli aktuelt med lovendringer for å tette smutthullet.

Belønner kriminalitet

– Jeg vil sørge for en vurdering av om det innenfor gjeldende regelverk kan være aktuelt å begrense trygderettighetene til utenlandske innsatte i norske fengsel, eventuelt om det bør gjøres lovendringer, sier statsråden i en pressemelding.

I den nye fortolkningen av folketrygdloven slås det fast at utlendinger som soner dom på minst ett år, automatisk blir medlem i folketrygden, selv om de kom ulovlig til Norge.

Dermed blir altså utlendinger som kommer til Norge og bryter loven slik at de havner i fengsel i mer enn ett år, belønnet med medlemskap i folketrygden og får dekket helseutgifter og havner rett på pensjon.

Storberget visste ikke

Den omstridte ordningen ble også et tema i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag, melder NTB.

KrFs representant Kjell Ingolf Ropstad stilte spørsmål ved ordningen, og mener at dette i praksis er å belønne kriminalitet.

Bjurstrøms regjeringskollega, justisminister Knut Storberget, var ikke klar over lovfortolkningen, og slo i spørretimen fast at det er «mildest talt uheldig» at utenlandske kriminelle opparbeider seg rettigheter i folketrygden.

– Fangene skal selvsagt ha nødvendig helsehjelp, men at de opparbeider seg pensjonsrettigheter er vanskelig å leve med. Det sender ut feil signal, konstaterte han i sitt svar til Kjell Ingolf Ropstad (KrF).