Landbruks  og matminister Lars Peder Brekk holder pelsdyrnæringen under oppsyn.  (Foto: Thomassen, Christian/SCANPIX)
Landbruks og matminister Lars Peder Brekk holder pelsdyrnæringen under oppsyn. (Foto: Thomassen, Christian/SCANPIX)

Forskjellsbehandler inhabile statsråder

Som eier av 0,25 prosent av oppdrettsselskapet Sinkaberg Hansen er landbruksminister Lars Peder Brekk inhabil i nesten alle oppdrettssaker. Fiskeriministeren eier over ti prosent av selskapet, men er bare unntaksvis inhabil.

Som landbruksminister er Lars Peder Brekk øverste sjef for Mattilsynet. Om nødvendig er det han som må gi ordre om nedslakting av luseinfisert oppdrettslaks.

Men Brekk er erklært inhabil etter at han selv ba Justisdepartementets lovavdeling om å vurdere hans habilitet. Bakgrunnen er at Brekk sammen med sin bror har en aksjepost på 0,25 prosent i fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens oppdrettsselskap, Sinkaberg-Hansen AS.

Lovavdelingen mener derfor at Brekk ikke bare er inhabil i saker som berører selskapet direkte, men også i saker der «selskapet ikke er part, men har sterke interesser».

Overrasket over forskjellsbehandling

– Etter at det ble stilt spørsmål om fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens habilitet tok jeg selv initiativ overfor Justisdepartementets lovavdeling, slik at det ble foretatt en habilitetsvurdering. I tillegg til at jeg sammen med broren min har en aksjepost i Sinkaberg Hansen AS på 0,25 prosent er broren min styreleder i selskapet, sier Brekk.

Konklusjonen fra regjeringens fremste jurister er at han «som hovedregel er inhabil» står i sterk kontrast til den vurderingen justisdepartementets lovavdeling gjorde av kollega og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Hun eier personlig mer enn ti prosent av den familiestyrte bedriften. Likevel slår regjeringens fremste jurister fast at fiskeriministeren bare «unntaksvis er inhabil», når hun skal bestemme rammevilkår og hvem som skal tildeles oppdrettskonsesjoner.

– Det er overraskende. Nå trodde jeg at Lisbeth Berg-Hansen og jeg ble vurdert noenlunde likt. Jeg har ikke nå noe grunnlag for å vurdere avgjørelsen nå, men jeg kommer til å sette meg inn i dette, sier Brekk.

SMK knapp i sin kommentar

Siden Lisbeth Berg-Hansen tok over som fiskeriminister i fjor høst har det stormet rundt hennes person. Berg-Hansens familieselskap etterforskes av Økokrim for lakserømming og politiet i Nord-Trøndelag etterforsker selskapet etter at det er konstatert for høy lusekonsentrasjon i oppdrettsanlegget.

– Her er det snakk om to statsråder, som begge har økonomiske interesser i oppdrettsgiganten Sinkaberg Hansen AS, og begge har nære slektninger som styrer selskapet. Hva kan årsaken være til at du som hovedregel må ansees som inhabil, mens fiskeriministeren slipper unna med at hun unntaksvis er inhabil?

– Dette er litt overraskende for meg, sier Brekk.

– Har regjeringen bestemt seg for å beskytte en presset fiskeriminister?

– Det har jeg ingen kommentar til, avslutter Brekk.

Ingen ved Statsministerens kontor ville mandag kveld la seg intervjue om saken.

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen viser til at Justisdepartementets lovavdeling vurderer habilitet på uavhengig grunnlag, er Schjøtt-Pedersens knappe kommentar sendt på en sms.