mobbing (Foto: TV 2)
mobbing (Foto: TV 2)

Feilslått kamp mot mobbing

Etter intenst fokus på mobbing for sju-åtte år siden, forsvant oppmerksomheten, og antall mobbeofre har økt.

Hvert år mobbes tusenvis av skoleelever. Mange barn og unge som nå nyter juleferien, gruer seg til skolestart.

Les også: Psykologen svarte leserne om mobbing i skolen

Tenåringene Liza Arntzen og Susanne Waglen har begge opplevd utestengelse, sårende skjellsord og et vedvarende mareritt som mange barn og unge står midt oppe i nå. Juleferien blir for mange mobbeofre et kjærkomment pustehull fra et daglig helvete.

Spylt ned i toalettet

– Det startet med utfrysning, så utviklet det seg til verbal mobbing. Som etterhvert utviklet seg til noe mer, sier Susanne Waglen. Hun forteller hvordan hun dag etter dag ble brutt ned psykisk.

– De ødela det nye penalet, ting forsvant og jeg måtte passe på eiendelene mine. Til slutt turde jeg ikke å ta med noe nytt på skolen. Og det var hele tiden kommentarer på utseende som påvirket meg veldig, tilføyer Susanne. Hun forteller at hun også opplevde å få personlige eiendeler spylt ned i toalettet.

– Sitter lenge i

– Jeg tror det verste minnet er det å bli mobbet for utseende, fordi det sitter veldig i. Det satt i alle fall hos meg i ganske år etterpå. Og det å føle at man ikke passer inn, at man burde vært annerledes, er tøft, tilføyer Liza Arntzen.

De to jentene forteller om skolemobbingen, noen få år tilbake i tid. Nå står de frem for å gi mobbeofre et ansikt. Og for å presisere at Skole-Norge fremdeles svikter tusenvis av barn og unge. Begge to gikk noen år tilbake i tid på ulike skoler. Her fikk møte mobbingens grusomme ansikt, som etter en tid endte med skolebytte. Ved tilfeldigheter havnet de begge på Linderud barne- og ungdomsskole, og her opphørte all mobbing.

Mobbemanifest

I 2002, lanserte Bondevik-regjeringen sitt mobbemanifest. Et kraftig fokus på mobbing, også i media, ga resultater. På få år ble mobbing i skolen kraftig redusert over hele landet. Det ble i 2004 hevdet at mobbingen var redusert med mellom 30 og 40 prosent.

Men, så forsvant gradvis oppmerksomheten rundt mobbing, og problemet økte igjen. Ingen kjenner omfanget av mobbing i dag, men flere eksperter anslår at 50.000 barn og unge i dag er mobbeofre. Et betydelig antall av disse opplever å få sin skolehverdag ødelagt.

Se intervju med forfatter Kristin Oudmayer:

371485

– Uholdbart

– Tallene viser etter min mening av det er uakseptabelt mange som mobbes. Nå vil vi aldri komme til null, men vi må ha en visjon om at det er null barn og unge som skal mobbes. Selv om de aller fleste trives på skolen, så er det uakseptabelt mange som ikke gjør det, erkjenner Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

I en fersk undersøkelse TV 2 har utført svarer hele 97 av 100 skoler, at man bør klare å redusere omfanget av mobbing betydelig. Dette er en erkjennelse av at antimobbearbeidet har sviktet. Utdanningsdirektoratet har nå fått i oppgave å finne ut hvorfor mobbearbeidet i norsk skole har sviktet.

– Hva uroer deg mest med mobbingen i norsk skole i dag?

– Det som uroer meg mest er de enkelte barna som blir utsatt for mobbing og som får ødelagt skolegangen sin og som i mange tilfeller også får ødelagt livet sitt.

– Mangel på erkjennelse

– Hva er svakheten med hensyn til å klare på bekjempe dette?

– Svakheten tror jeg ligger i mangelen på erkjennelse av hvor alvorlig dette er. Utgangspunktet er at vi tvinger barna til å gå på skolen, da skal vi ha et trygt skolemiljø. Og det er det ikke barna selv som har ansvar for, hverken mobbeofferet eller mobberen. Det er det de voksne som har ansvar for, sier Skarheim til TV 2 Nyhetene.

Skarheim påpeker at arbeidet mot mobbing og for et inkluderende skolemiljø skal være forankret helt opp til ordfører og rådmann.

– Og rektor på skolen må være en drivkraft i det arbeidet, hele skolen som organisasjon må være involvert, og foreldrene og elevene må være involvert. Da lykkes man og det vet man, fastslår Skarheim.