Statsminister Jens Stoltenberg holdt i dag pressekonferanse om det siste halve året. (Foto: TV2)
Statsminister Jens Stoltenberg holdt i dag pressekonferanse om det siste halve året. (Foto: TV2)

Stoltenberg: – Vi må sikre norske arbeidsplasser

Statsminsteren mener regjeringens viktigste oppgave for 2010 er å trygge norske arbeidsplasser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag holdt Jens Stoltenberg pressekonferanse for å oppsummere det siste halve året.

Stoltenberg startet pressekonferansen med å se tilbake på valget.

– Mange blir valgt, men det er ikke så mange som blir gjenvalgt. Det å bli gjenvalgt tar vi som en tillitserklæring til den politikken vi har stått for og som vi vil videreføre de neste fire årene, sier statsministeren.

Soria Moria 2

Sammen med SV og Senterpartiet la Arbeiderpartiet i oktober grunnlaget for videre samarbeid i Soria Moria 2.

– Det er tre hovedvisjoner i vår politiske plattform. Det handler om å forsterke, forbedre og fornye verlferdssamfunnet. Vi vil sikre arbeid og verdiskapning, også den skjulte arbeidsledigheten. Å satse på arbeid for alle er et stort prosjekt for inkludering, å få de innenfor som er utenfor. Den tredje store oppgaven i Soria Moria er at Norge skal være ledende på klima og miljø, og vi skal jobbe de neste fire årene for å nå de målene vi satte oss i Soria Moria 2, sier Stoltenberg.

Biodiesel

Statsministeren sier at Regjeringen med statsbudsjettet for 2010 fulgte opp Soria Moria 2.

– Men det var ikke milliardene til kommunene, helse, samferdsel, sykehjem eller for å trygge arbeidsplassene som fikk mest oppmerksomhet i forbindelse med stastsbudsjettet, sier Stoltenberg.

Les alt om statsbudsjettet

Eller les: Statsbudsjettet for dummies

– Innføringen av biodieselavgiften var det som fikk mest oppmerksomhet, men dette er bare én av mange saker på budsjettet. Det vi gjør på kommune og helse er, i hvertfall i kroner, vesentlig større enn det som ble gjort på biodiesel, sier Stoltenberg.

LES OGSÅ: Stoltenbergs popularitet stuper - knyttes til biodiselsaken

LES OGSÅ: Ap svinger partipisken for biodieselavgift

Fortsatt finanskrise

– Det er lett å glemme at det fortsatt er en ganske alvorlig finanskrise ute i verden, sier Stoltenberg.

– Norge har den laveste arbeidsledigheten i Europa, men det er ingen selvfølge. Arbeidsledigheten er lavere nå enn den var i perioden 2001 til 2005. Vi hadde oljepenger da også, og vi hadde ikke finanskrise, sier statsministeren.

Frykter todeling av norsk økonomi

– En viktig oppgave i 2010 blir å sikre norske arbeidsplasser og norsk økonomi, sier statsministeren.

Han frykter en todeling av norsk økonomi.

– Jeg er redd for at vi skal se det samme som det har vært tendenser til før, nemlig at det går ganske bra i de delene av økonomien som ikke har konkurranse fra utlandet, mens de delene som er avhengig av å selge varer til utlandet kan oppleve økende ledighet, langs kysten, verftsindustrien og andre som er avhengig av eksport, sier statsministeren.

Stoltenberg sier det ikke er noen selvfølge at Norge skal ha fortsatt lav arbeidsledighet, når landene rundt har arbiedsledighet som nærmer seg ti prosent og forventes å øke.

– Dessuten sliter mange land med stor gjeld, vi ser det blant annet i Hellas. Disse landene vil komme til å måtte stramme kraftig inn på økonomien for å håndtere de store underskuddene, og det kan også ramme Norge, sier Stoltenberg.

Inkluderende arbeidsliv

Stoltenberg sier at en av de viktigste utfordringene i velferdssamfunnet er de som stenges ute fra arbeidslivet.

– Det er mange ulike grunner til at folk er på utsiden av arbeidslivet, rus, psykiatri, de har falt ut av skolen og dårlige norskkunnskaper, sier han.

Et voksende sykefravær er en annen viktig utfordring for regjeringen.

– Det er en utfordring å få ned sykefraværet uten å svekke sykelønnsordningen, sier Stoltenberg.

LES OGSÅ: Jens vil ha meldeplikt for sykmeldte

Klima blir viktig

– Det er lett og berettiget å peke på alvorlige svakheter ved avtalen som ble inngått i København. At vi ikke ble enige om nok tallfestede utslippskutt er en åpenbar svakhet. At man ikke ble enige om at man skulle bli enige om en juridisk bindende avtalw skal enige om en juridisk bindende avtale, er en annen svakhet. Dette må vi gjøre noe med, sier statsministeren.

Likevel mener han at enigheten i København er et viktig skritt fremover. Det er det fire grunner til.

– Verdens ledere er for første gang enige om det overordnede klimamålet, vi er enige om at vi skal arbeide for å unngå at den globale middeltemperaturen øker med mer enn to grader. Det har ikke skjedd før. Avtalen i København omfatter alle de store utslippslandene, USA, Kina, Brasil, Indonesia. Det har heller ikke skjedd før. Kyotoavtalen omfatter bare en liten del av industrilandene. Vi ble enige om kontrolltiltak, og det viktigste av alt: vi ble enige om at den rike verden må betale for utslippskutt i den fattige delen av verden, sier Stoltenberg.

Les alt om klimatoppmøtet i København

Tiltak mot avskoging er viktig

Statsministeren trekker frem at skog er et satsningsområde i avtalen.

– Tiltak mot avskoging er den måten vi kan få de største, raskeste og rimeligste reduksjonene i klimagassutslipp. Fordelen med å bruke penger på skog er at vi både store kutt i utslipp og tillit, sier Stoltenberg.

VIDEO: Norge og Mexico samarbeider om klimakutt

Dette vil regjeringen følge opp allerede de nærmeste ukene, lover statsministeren.

Skoggruppe

– Vi vil ha tallfestede kutt på plass innen utgangen av januar. I løpet av de neste ukene vil vi kontakte EU-land og andre land for å få flest mulig land til å melde inn høyest mulige utslippskutt, sier Stoltenberg.

Norge tar initiativ til et samarbeid mot avskoging. Stoltenberg vil opprette en skoggruppe med de viktigste regnskoglandene, blant dem Brasil, Indonesia, Guyana, Gabon, Papua Ny Guinea og andre. Han inviterer til møter i Oslo i løpet av våren.

LES OGSÅ: Vil forhindre avskoging