Oppsøkte krisesenter - ble fratatt barna

To dager før julaften 2006 opplevde en familie sitt livs mareritt. De tre barna kom aldri hjem fra skolen til avtalt tid. Årsaken var at barnevernet grep inn og overtok omsorgen for barna.

Historien er nesten for utrolig til å være sann. Og det hele starter på et krisesenter.

Tidlig i desember 2006 oppsøker kvinnen et krisesenter i landet. Det er konflikt på hjemmebane og hun bor et par døgn på krisesenteret, før hun forlater stedet og drar hjem til mannen.

Til TV 2 Nyhetene forteller kvinnen at hun ikke forsto fullt ut hvordan et krisesenter fungerer eller hvem som normalt oppsøker dette. Kvinnen er ikke opprinnelig fra Norge.

Forsto ikke konsekvensene

– Jeg søkte dit for å slappe av, og forsto ikke hvordan dette fungerte. Krisesenteret bygget opp en sak bak min rygg, sier kvinnen til TV 2 Nyhetene.

I dag angrer hun bitter på at hun oppsøkte krisesenteret.

Kvinnen ønsker ikke å stille anonymt opp i TV-intervju, hun frykter represalier og ytterligere problemer med barnevernet.

– Nå vil jeg legge hele saken bak meg, sier hun til TV 2 Nyhetene.

– Dagen før pyntet ungene juletreet sent om kvelden, forteller barnas far til TV 2 Nyhetene.

Stemningen mellom de to virker veldig god. De forteller ivrig videre om sine erfaringer.

Startet i det stille

Uten at kvinnen kjenner til det, starter krisesenteret på det som skal bli hennes og familiens mareritt. Straks etter at kvinnen drar hjem til mann og barn, kontakter krisesenteret barnevernsvakten.

TV 2 har studert dokumentene som viser å inneholde beviselige feil. Ifølge familiens advokat, oppfatter krisesenteret det slik at mor skal være utsatt for grov mishandling. Krisesenteret benyttet ikke tolk under samtalen. Kvinnen ønsket ikke noen politianmeldelse eller melding til barnevernet, ifølge familiens advokat.

– Det er riktig, jeg ønsket ikke det, sier hun til TV 2 Nyhetene.

Barnevernsvakten sender en bekymringsmelding til barnevernet. Og barnevernet baserer seg på det krisesenteret oppgir; at kvinnen skal være utsatt for vold.

Det påstås at barnas far også skal ha vært voldelig mot barna. Dette nekter kvinnen for å ha sagt.

– Hele saken har vært en stor belastning. Og nå rett før jul dukker alle vonde minner opp igjen, sier trebarnsmoren.

Kom aldri hjem

To dager før jul, for tre år siden, kommer ikke barna hjem fra skolen. Foreldrene blir urolige. Det viser seg at barna ble hentet av barnevernet og i tre måneder ble de holdt borte fra familiens hjem.

Barnevernet hadde samtaler med barna på skolen, som ifølge barna selv opplevdes som ubehagelige. TV 2 har snakket med et av barna.

Foreldrene forteller at den yngste av barna har fått angst etter opplevelsen for tre år siden da de ble plassert i hemmelig beredskapshjem.

– Den yngste våger ikke alltid å gå alene ute. Dette er en veldig sårbar og vond sak å snakke om, sier kvinnen.

Foreldrene ble informert ved at barnevernet sammen med uniformert politi oppsøkte foreldrene hjemme i boligen. I mellomtiden ble barnas mobiltelefoner beslaglagt, slik at de ikke skulle kontakte foreldrene.

Ifølge familiens advokat fikk barna vite at de skulle få treffe foreldrene til jul, men at de skulle på en liten ferie inntil videre. Ingenting av dette stemte. Foreldrene fikk heller ikke møte barna for å overrekke gaver.

Anmeldte mannen

Barnevernstjenesten anmeldte barnas far til politiet for vold mot sin kone. Anmeldelsen ble ifølge familiens advokat gitt uten at mannens kone ble varslet eller fikk uttale seg. Faren ble senere frikjent i en påfølgende rettssak.

Barnas far fikk fem samvær med barna i løpet av den perioden barna var borte fra hjemmet, men samværene var kortvarige og under strengt tilsyn.

Vedtaket ble påklaget til Fylkesnemda som bestemmer at barna skal flytte hjem igjen til foreldrene. Kjennelsen fra Fylkesnemda gir også kritikk til barnevernets manglende vurdering av alternative tiltak til omsorgsovertakelse, samt mangelfull dokumentasjon av samtaler med foreldrene.

Denne beslutningen anker barnevernet inn for domstolen som kontakter en anerkjent barnepsykolog. Psykologen kan ikke se at det er noe som tilsier at barna ikke bør bo sammen med foreldrene.

Rapporten fra psykologen er svært grundig, og barnevernets vurdering bli slaktet. Blant annet mener barnevernet at barna «er sterkt traumatisert» og preget av vold over lang tid. Psykologen stiller store spørsmål ved barnevernets vurderinger og vurderingsevne i denne saken.

Ingen unnskyldning

En uke før rettssaken skal starte, trekker kommunen rettssaken. Familien er bitter, de har aldri fått verken en unnskyldning eller oppreisning for det som ifølge advokaten betegnes som et svært alvorlig overgrep. Kommunen har avslått kravet om erstatning.

Faren har oppsøkt psykolog, etter ønsker fra barnevernet. Ifølge familiens advokat konkluderer psykologen med at det «ikke foreligger et slikt behov». Også Fylkesmannen har i ettertid kritisert barnevernets saksbehandling. Familien har anmeldt forholdet til politiet, men saken er henlagt.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv, som den dagen da barna ble tatt fra oss. Jeg har aldri opplevd møte med verken politi eller barnevern før, sier kvinnen.

TV 2 har vært hjemme hos familien. Mannen er i fullt arbeid, kvinnen er for øyeblikket hjemmeværende og de tre barna går på skole. Ingen rusproblemer har preget familien som er tilknyttet en kristen menighet. Saken bygger på gjennomgang av en rekke dokumenter og samtale med foreldrene og familiens advokat.