Klimarealistene sier selv at de er en organisasjon for dem som ikke tror på FNs klimapanel. De mener at Klimapanelet har manipulert data for å folk til å tro på menneskeskapt global oppvarming.

Siri Kalvig rister på hodet når hun leser informasjonsfolderen deres.

- Den er full av feil, sier meteorologen.

Kalvig har ført en lang debatt med Klimarealistene gjennom kronikker i Stavanger Aftenblad, Dagbladet og VG. De kan du lese til høyre.

Utfordret

Lederen i Klimarealistene, Svenn Korseth, er ikke enig med Kalvig, og har oppfordret henne om å fortelle ham hva som er feil i brosjyren.

Kalvig har tatt utfordringen. Under har hun merket av det hun mener er feil på den første siden i folderen. Klikk på dem for å lese Siri Kalvigs kommentarer.