For mye festing i helgene kan frata deg retten til å kjøre bil, fastslår Dalane tingrett. (Foto: Skovdal & Skovdal)
For mye festing i helgene kan frata deg retten til å kjøre bil, fastslår Dalane tingrett. (Foto: Skovdal & Skovdal)

Mistet førerkortet fordi han fester for mye

Dalane tingrett i Rogaland har gitt politiet medhold i at fyllekuler i helgene er grunn nok til å frata en 20-åring lappen.

Politiet gikk i høst for første gang til skrittet å frata en person førerkortet på grunnlag av festing i helgene.

«Manglende edruelighet»

En 20-åring fra Egersund i Rogaland mistet lappen på grunn av at politiet en rekke ganger måtte rykke ut etter naboklager om støy i helgene hjemme hos 20-åringen.

Politidirektoratet oppretthold forvaltningsvedtaket etter at mannen klaget, og 20-åringen tok saken videre til retten.

Tingretten konkluderte fredag med at politiet har hjemmel til å frata personer førerkortet når det utvises «manglende edruelighet» over tid og når personen ikke forbedrer seg etter gjentatte advarsler.

Aldri tatt for promille- eller råkjøring

– For retten framstår det som om 20-åringen ikke evner å korrigere sitt drikkemønster. Hans alkoholbruk og atferd er etter rettens syn ikke forenlig med bestemmelsens formål, heter det i dommen fra tingretten, skriver Aftenbladet.no.

20-åringen skal ved flere anledninger ha kommet med uhøflige bemerkninger til politiet. Han fremhevet i retten at han aldri drikker i forbindelse med bilkjøring. Den eneste forseelsen han er tatt for, er kjøring uten bilbelte.

Anker

Mannens advokat, Sigvart Bilstad, varsler at han trolig vil anke dommen av prinsipielle grunner.

Hvis dommen blir stående, blir 20-åringen fotgjenger i tre år framover. Før han eventuelt får førerkortet tilbake, må han avlegge ny førerprøve. (©NTB)