eosfost
eosfost
avlytting (Foto: Christer John Auger, © TV 2)
avlytting (Foto: Christer John Auger, © TV 2)

Forsvaret spionerte på offisers sexvaner

Forsvarets sikkerhetstjeneste lette etter bevis på utroskap og familievold i den betrodde offiserens datamaskin.

En høytstående offiser som har hatt den høyeste NATO-klareringen, ble gransket av Forsvarets sikkerhetstjeneste under mistanke av at han drev med utroskap og familievold, viser EOS-utvalgets rapport for Forsvarets sikkerhetstjeneste.

TV 2 har fått tilgang til en nylig nedgradert utgave av utvalgets undersøkelse av Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST).

I denne tidligere hemmeligstemplede rapporten kommer det fram at at Kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene retter sterk kritikk mot sikkerhetstjenesten i den spesielle personalsaken mot den betrodde offiseren som har tjenestegjort i utlandet.

Saken skriver seg tilbake til januar 2006, da FOST fikk i oppdrag av Forsvarsdepartementet å undersøke opplysninger fra Utenriksdepartementet om at mannen utøvde vold mot ektefellen og barna.

Utleverte opplysninger om offiseren

– Omgivelsene og andre tjenester reagerte på mannens tilsynelatende unormale livsførsel, opplyste FOST i et brev til EOS-utvalget i januar i år.

I den 18 sider lange rapporten heter det at FOST ikke hadde hjemmel til å iverksette undersøkelsene mot offiseren, som man mente kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Utvalget kritiserer også FOSTs kontakt med «en samarbeidende tjeneste» i denne saken, og peker på at FOST iverksatte «inngripende tiltak overfor en norsk borger som tjenesten selv ikke har hjemmel til å gjennomføre, og at FOST også selv har bidratt til at disse tiltakene ble iverksatt ved å utlevere informasjon», skriver EOS-utvalget i sin rapport.

I forbindelse med undersøkelsene av offiseren ble harddisker beslaglagt, for å finne ut om vedkommende hadde behandlet sikkerhetsgradert informasjon på en ugradert datamaskin.

Se nyhetsinnslag: (Artikkelen fortsetter under).

369663

Utroskap ikke relevant

– I anmodningen om analyse av harddiskene som ble beslaglagt under ransakingen fremkommer det blant annet at FOST mistenker mannen for en rekke forhold som neppe er relevant for å undersøke sikkerhetstruende hendelser, herunder transport av elskerinne, promillekjøring og seksuelle forbindelser utenfor ekteskapet, skriver EOS-utvalget .

Kontrollutvalget mener at granskingen ikke var i tråd med regelverket, og viser blant annet til at det fortsatt er uklart om databeslaget ble foretatt i samråd med det lokale politidistrikt.

– Etter utvalgets skjønn kan verken voldsaspektet eller opplysninger om alkoholbruk og livsførsel danne mistanke om at mannen hadde handlet på en måte som kunne utgjøre en sikkerhetstruende hendelse, heter det i rapporten.

EOS-utvalget sier også at FOST dessuten ikke hadde hjemmel til å granske saken som en personellsikkerhetssak, og at Nasjonal sikkerhetsmyndighet var den instansen som burde gransket offiseren.