klimakoben (Foto: BOB STRONG/Reuters, © BS/AA)
klimakoben (Foto: BOB STRONG/Reuters, © BS/AA)

Avgjøres jordklodens fremtid her?

I dag startet klimatoppmøtet i København. 15 000 mennesker fra 190 land skal bli enige om en avtale for å kutte klimagassutslippene.

Hvilke forhåpninger har du til klimatoppmøtet? Si din mening nederst i artikkelen!

FNs klimakonferanse 2009 er den 15. konferansen blant partene i Klimakonvensjonen og det 5. møte mellom partene fra Kyoto-avtalen.

Det forventes ministerdeltakelse fra mer enn 189 land, samt opptil 10.000 embetsmenn og representanter fra organisasjoner og næringsliv.

"Climagate"

Men ukene før konferansen har også vært preget av uroligheter, og ordet "Climagate" er blitt et nytt begrep. Nylig ble flere tusen dokumenter stjålet fra Avdelingen for klimaforskning ved britiske University of East Anglia, og lagt ut på Internett.

Det hevdes at dersom mye av de påstandene som kommer fram i disse dokumentene skulle vise seg å stemme, vil det vitne om en ukultur blant ledende klimaforskere. Såkalte klimaskeptikere mener at dokumentene inneholder forfalskede forskningsresultater.

Debatten om hvorvidt klimaendringene er er menneskeskapte eller ikke, har pågått lenge. FNs klimapanel (IPCC) mener det er overveiende sannsynlig at klimaendringene er et resultat av menneskelig aktivitet. Skeptikere mener blant annet at CO2 er en svak drivhusgass som ikke påvirker den globale oppvarmingen.

Hvilke forhåpninger har du til klimatoppmøtet? Si din mening nederst under!