Flere bønder som ikke har vært i fjøset på lenge, trikser eller omgår intensjonene med lovverket. På den måten sikrer de seg statstilskudd. Landbruksminister Lars Peder Brekk sier at kontrollen skal skjerpes. Flere er nå tatt for misbruk av støtteordningene, bekrefter Brekk.

11 milliarder i støtte

Norske bønder får over 11 milliarder kroner i året i overføringer fra staten for å klare å opprettholde matproduksjon i Norge. Dette er livsviktig tilskudd som gjør at Norge klarer å opprettholde en relativt stor matproduksjon. Og det sikrer også en ivaretakelse av kulturlandskapet. Nå viser det seg at et ukjent antall såkalte "papirbønder" trikser til seg penger.

Finurlige metoder

Snusket som er avdekket i jordbruket den siste tiden foregår på flere måter. Det er såkalte "papirbønder" som står oppført som bønder, men i realiteten så jobber de med andre ting. Eksempelvis kan de da leie bort jorden til en nabobonde. Ved å fremdeles stå oppført som aktiv bonde selv, så fortsetter de å få tilskudd.

Det er vanlig at bønder samarbeider, men det som den siste tiden er avslørt, blant annet gjennom avisartikler i Nationen. Fiktive kontrakter og doble fakturaer blir trukket fram.

– Uakseptabelt

TV 2 Nyhetene besøker bonde Lars Istad som driver med melkeproduksjon på Kinne gård på Voss. Istad har 25 kyr som hver leverer sine 8000 tusen liter med kvalitetsmelk i året. Siden 1700-tallet har slekten drevet gården.

– Dersom bønder jukser, så er det uakseptabelt. Det skal vi ikke ha noe av, sier Istad, som tar oss med rundt på gården og viser stolt fram kyr og anlegg.

Istad er kjent med ryktene om fiktive kontrakter, doble fakturaer og snusk blant bønder som skal melke offentlige tilskuddsordninger. Bønder som knapt har sittet på skurtreskeren eller vært i fjøset på evigheter. På folkemunnet kalles disse for "skjemabønder" eller "postkassebønder".

– Bønder som alle andre

– Jeg tror bønder er som andre, de tilpasser seg systemet, sier Istad, som går en fremtid i møte som minstepensjonist.

– Du blir aldri millionær i dette yrket. For tretti år siden tjente jeg ca. 3 kroner per lite melk, i dag er betaling vel 3,5. Og samtidig har alle utgiftene til gårdshjelp, veterinær og kraftfôr steget kraftig, sier Istad.

Hva er drivkraften din?

– Det er kjekt å jobbe med dyr. Og livsverket er å drive dette slik at en produserer mat av god kvalitet, sier Istad til TV Nyhetene.

Ukjent omfang

Det er om lag drøyt 46.000 aktive bønder i Norge. Dette tallet er ifølge mange for høyt. Det er også slik at mange bønder har fortalt om hvordan det foregår like former for triksing, slik at man kan klare å få ut tilskudd fra staten.

Hos Norges Bondelag, som representerer mange av landets bønder, er man opptatt av at omfanget av snusk må kartlegges. Og regelverket bør gjennomgås for å se om det er klart og tydelig nok.

– Vi er lei oss når det oppdages og avdekkes at det skjer feil og bruk ordet juks. For oss er det viktig at det skjer på rett måte. At det er den bonden som produserer mat, som også får tilskuddet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

– Hvor skadelig er dette for omdømmet til bøndene?

– Jeg tror at hvis dette er noe som får lov til å leve, og ikke bli grepet fatt i, så er det veldig skadelig, sier Skorge til TV 2 Nyhetene.

Snakkis på Tinget

Langt fra fjøslukten på Voss har flere folkevalgte diskutert tilskuddsjuks og påstått overregistrering av bønder.

– Det at vi ikke har gode nok måter å føre statistikker på, gjør at det blir misbruk av ordningene. Det har kommet vitnesbyrd fra veldig mange om dette, sier Svein Flåtten, nestleder i Stortingets næringskomité til TV 2 Nyhetene.

– Passiv landbruksminister

Høyrepolitikeren mener at landbruksministeren så langt har vært for passiv.

– Han er nødt til å gjøre noe med måten statistikken lages på, hvis ikke vil dette misbruket fortsette. Og konsekvensen er at politikerne ikke får et godt grunnlag for å diskutere landbrukspolitikk fordi statistikken er bygger på feil grunnlag, presiserer Flåtten.

De første avslørt

– Vi har satt fokus på kontroll og få oversikt over situasjonen og det har ført til resultater der vi har tatt enkelte som har foretatt en tilpasning som ikke er lovlig, sier landbruksminister Lars Peder Brekk til TV 2 Nyhetene.

Han understreker at ulovligheter vil bli slått hardt ned på.

– Akkurat som du og jeg fyller ut selvangivelse, så er også overføringer i jordbruket, det du søker om av tilskudd, basert på tillit mellom staten og den enkelte, sier Brekk til TV 2 Nyhetene.

– Det er tydeligvis ikke gjort nok for å avdekke snusk. Hvor mange reelle bønder er det i landet?

Vil har gjennomgang

– Vi baserer oss på den statistikken som utarbeides av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Budsjettnemnda for jordbruket. Den viser at antallet tilskuddssøkere har gått ned, det er i underkant av femti tusen som søker om tilskudd. Så er det jo diskusjon om alle de er bønder på heltid eller deltid, det er en sak som er vanskelig å ha oversikt over, sier Brekk.

– Er det et stort problem?

– Vi har forholdt oss til SSB og Budsjettnemnda for jordbrukets tall og vi skal gå igjennom de måtene å gjøre det på. Jeg ser gjerne at vi får en diskusjon og en gjennomgang slik Bondelaget også ønsker, avslutter Brekk.