Norges Idrettsforbund iverksatte ordningen med obligatorisk politiattest 1. januar, og flere følger. (Foto: colorbox)
Norges Idrettsforbund iverksatte ordningen med obligatorisk politiattest 1. januar, og flere følger. (Foto: colorbox)

Må du ha politiattest?

Etter at Norges Idrettsforbund i år krevde politiattest for alle som trener eller er lagleder for barn, har også Røde Kors, Speiderforbundet og Norges Musikkorpsforbund innført lignende krav.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges Idrettsforbund iverksatte ordningen med obligatorisk politiattest 1. januar.

Idrettslaget bestemmer

Alle over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn (alle under 18 år) eller utviklingshemmede skal levere politiattest til en navngitt person i det enkelte idrettslags styre.

Det er idrettslaget selv som skal fastsette hvilke personer som skal levere politiattest. De må være i en posisjon «over noe tid» som muliggjør overgrep. Les også veileder fra Norges idrettsforbund

Politiattest for ukelange turer

Ifølge kommunikasjonssjef Per Tøien i Norges Idrettsforbund gjelder kravet ikke bare trenere og lagledere, men også foreldre som over tid har et tillitsforhold hos barna.

Som eksempel nevner Tøien at foreldre som er med på en helgeturnering ikke vil trenge politiattest, men foreldre som er med på Norway Cup eller andre turer som varer i en uke eller mer må ha politiattest.

LES OGSÅ: Idrettskrav om politattest avslører overgripere

Sjekkliste

* Er du ansatt eller frivillig i idrettslag?

* Har du tillits- eller ansvarsforhold overfor barn eller utviklingshemmede?

* Er du over 15 år?

* Er du i en posisjon over noe tid som muliggjør overgrep?

Svarer du ja på disse punktene, er du blant de 200.000 som må ha politiattest (NIFs anslag).

Er du i tvil om du må ha politiattest kan du spørre idrettslagets ansvarlige for innhenting av politiattest. Hvert idrettslagstyre skal oppnevne en person, og en vararepresentant, som skal avkreve, sende inn og håndtere politiattester.

Styret må informere om kravet på idrettslagets nettside.

Risikerer bøter på en halv million

Obligatorisk politiattest i frivillige organisasjoner er hjemlet i Strafferegistreringsforskriftens §12, nr. 4.

Målet med kravet om politiattest er å motarbeide seksuelle overgrep.

Idrettslag som ikke innhenter politiattest for sine barneledere risikerer bøter på opptil en halv million kroner (sanksjon etter NIFs lov kapittel 11).

Til tross for at mange idrettslag ikke har fulgt pålegget, er ingen bøtelagt enda. Torsdag 3. desember ga styret i Norges Idrettsforbund sin tilslutning til at NIF inntil videre skal fokusere på informasjon for å få flere til å gjennomføre ordningen.

Avslører overgripere

I Lørdagsmagasinet 5. desember kl. 18.45 kan du se at kun et fåtall har innhentet politiattest. I Oslo er det bare 16 prosent av de oppptil 40.000 i målgruppen som har søkt om attest. Etter at idrettsforbundet innførte kravet om politiattest, har et titalls overgripere blitt avslørt.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn blir utestengt fra å lede barneidrett på livstid. Politiattesten skal kun inneholde opplysninger om en person for tiden er siktet, tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser (seksuelle overgrep mot barn).

Hver eneste dag mottar NIFs informasjonstjeneste telefoner og e-poster med spørsmål om politiattester (800 30 630 eller politiattest@idrettsforbundet.no).