steinras (Foto: Schrøder, Tor Erik/SCANPIX)
steinras (Foto: Schrøder, Tor Erik/SCANPIX)

9400 ukontrollerte steinsprang og skred

Siden 2000 er det registrert hele 9400 steinsprang i Norge. Ekspertene mener hundrevis av liv trolig vil gå tapt i løpet av de neste hundre år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høyt oppe i fjellsiden i Årdal løsnet en enorm steinblokk natt til torsdag. På sin ville ferd nedover fjellsiden ble den trolig knust i mindre deler. Til alt hell ble ingen skadet da store steinblokker knuste alt i sin vei og rullet inn i et boligområde. En gigantstein på flere tonn landet bare få meter fra eneboligen til familien Løvdahl.

Les mer: – Vi hadde utrolig flaks

9400 steinsprang og fjellskred

Steinspranget føyer seg inn i rekken av flere tusen ukontrollerte steinsprang de siste årene. Tall TV 2 har innhentet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser det er registrert rundt 9400 steinsprang og fjellskred siden år 2000.

Kartet nederst viser hvor i landet rasene ble registrert

De aller fleste registreringer mot vei og jernbane utført av Statens vegvesen og Jernbaneverket. Et stort flertall av hendelsene er av et lite volum. Under fire prosent er antatt å ha et volum mer enn 50 kubikk.

Vil ta mange liv

Statistisk sett vil Norge bli rammet av to eller tre store fjellskredulykker, like mange store leirskredulykker og tre eller fire store snøskredulykker i løpet av de neste hundre år. Hver enkelt av disse vil kunne kreve 20–200 menneskeliv, ifølge den nasjonale skreddatabasen www.skrednett.no.

Kommuner har klart ansvar

Kommune og utbygger har selv ansvar for at ny bebyggelse er tilstrekkelig sikker mot naturfarer. Statlige eiere av infrastruktur har selv ansvar for å sikre både eksisterende og nye anlegg.

Når det har oppstått en skade på grunn av skred må du melde dette til forsikringsselskapet ditt. Forsikringsselskapet vil inspisere skaden og få den taksert slik at erstatning kan utbetales eller skaden utbedres. Naturskader som skade på dyrket mark, skog, hageanlegg, veier og bruer erstattes av Statens naturskadefond.

NYTTRASKART
NYTTRASKART