Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en høringsuttalelse advarer NINA krystallklart mot en økning av kapasiteten.

– Dette vil være uforenlig med de nasjonale mål om bevaring av laksebestanden, heter det blant annet i uttalelsen. Det pekes videre på at det er en overveldende faglig dokumentasjon for at en ytterligere økning av oppdrettslaksen vil forsterke problemene med lakselus.

Truer villaksen

Seniorforsker Torbjørn Forseth ved NINA sier til TV 2-nyhetene at en ytterligere kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen ikke er forenlig med de målene som regjeringen har satt seg både i forhold til bevaring av villaks og i forhold til en bærekraftig oppdrettsnæring.

– Det er så klar og sterk advarsel som vi som forskere kan gi i denne situasjonen her. Det er ikke rom for flere fisk i havet nå, fordi at selv med dagens produksjon så er lusenivåene totalt sett for høy.

– Hva blir konsekvensene hvis det nå blir delt ut nye oppdrettskonsesjoner?

– Da vil problemene med lakselusa bare øke på, og vil skape store problemene i forhold til ville laksebestander og ikke minst bestanden av sjøørret i Norge.

Ikke bærekraftig

Forskeren hevder at allerede dagens kapasitet er for høy. Den er rett og slett ikke bærekraftig, sier han.

– Hva bygger du det på?

– Jeg bygger på at luseproduksjonen i Norge er altfor stor – kanskje tre – fire ganger for stor. Akkurat nå er den kanskje åtte til ti ganger for stor.

– Etter vår vurdering må kapasiteten reduseres til man finner andre løsninger som gjør at man ikke slipper ut denne typen smittestoffer ut i naturen – ut i fjordene våre.

Allerede for mye laks

– Er det kort og godt altfor mye laks i anleggene langs norskekysten?

– Ja i dag er det for mye laks i oppdrettsanleggene våre langs kysten til at vi klarer å kombinere det med det som er både Regjeringens og Stortingets sin målsetting, nemlig å bevare de ville laksebestandene.

Han har følgende råd til fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen:

– Jeg mener at det må lages en masterplan for hvordan denne næringen kan restruktureres, sånn at vi får stopp av smittestoffene fra næringen.