handicapkutt_680
handicapkutt_680

Kutter i penger til funksjonshemmede

Den rødgrønne regjeringen kutter i bevilgningene til funksjonshemmede.

Kuttet som er godt gjemt i statsbudsjettet rammer noen av de svakeste gruppene, som ikke er i stand til å gå i demonstrasjonstog.

Frykter konsekvensene

Det foreslåtte kuttet fra regjeringen vil føre til at mange funksjonshemmede og kronisk syke blir skadelidende, mener Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Når kommunene får mindre betalt for den oppgaven de skal gjøre med å gi funksjonshemmede et godt tilbud, så betyr det at flere funksjonshemmede kan komme på alders- og sykehjem. Dette var et tilskudd som skulle hindre dette, sier Jarl Ovesen.

Bevilgningene til ressurskrevende brukere i kommunene er foreslått kuttet med 300 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Budsjettet ligger nå til behandling i Stortinget, og rammene er allerede vedtatt av de rødgrønne politikerne.

– Et nødvendig tilbud

For rullestolbruker Julius Hagen har ergoterapeut-tilbudet i Fredrikstad kommune betydd at han har klart å komme seg ut i jobb.

Rullestolbruker Julius Hagen risikerer å miste et tilbud som har fått ham ut i jobb. (Foto: TV 2)
Rullestolbruker Julius Hagen risikerer å miste et tilbud som har fått ham ut i jobb. (Foto: TV 2)

– Det har vært helt nødvendig for meg, som for alle andre som havner i en skade eller lytesituasjon, så er det en absolutt nødvendighet for å i det hele tatt kunne fungere. Ellers så er man pleietrengende via en institusjun, sier Hagen.

Rister på hodet

De foreslåtte kuttene rammer ikke bare neste år. Regjeringen har nemlig gått til det uvanlige skrittet å foreslå at kuttet får tilbakevirkende kraft også for i år. Det får den erfarne helsepolitikeren Laila Dåvøy (KrF) til å riste oppgitt på hodet.

– Jeg har aldri hørt om det før, at man fra en regjerings side gir noe en tilbakevirkende kraft, penger som man regner med at man skal få, så trekkes de bare rett ut, det er helt uakseptabelt, sier Dåvøy til tv2nyhetene.no.

Protestbrev fra Bergen

Bergen kommune har beregnet virkningene av kuttet fra regjeringen. Helsebyråd Christine Mayer (H) konstaterer at kommunen mister 17,5 millioner i overføringer neste år, og 15 millioner kroner i overføringer fra staten på årets budsjett, noe som vil få konsekvenser.

– Jeg har et samlet bystyre bak meg som sier at dette ikke er akseptabelt, som har skrevet brev til regjeringen, sier Meyer.

Hun er kraftig provosert av regjeringen som stikker av fra deler av regningen for tilbudet til noen av dem som trenger det mest.

– Dette rammer de mest sårbare brukerne, sier helsebyråden i Bergen.

Forsvarer kuttet

Regjeringspartienes leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Heikki Holmås (SV) forsvarer derimot at staten vil gi kommunene mindre penger for hver ressurskrevende bruker.

Heikki Holmås (SV) forsvarer at staten vil gi kommunene mindre penger for hver ressurskrevende bruker. (Foto: TV 2)
Heikki Holmås (SV) forsvarer at staten vil gi kommunene mindre penger for hver ressurskrevende bruker. (Foto: TV 2)

– Vi legger sånn som du sier opp til at vi skal ha litt mindre dekning for den enkelte bruker, det blir et kutt for den enkelte kommunen, men samtidig har kommunene fått mer penger i sine samlede inntekter, sier Holmås.

Han mener kommunene har fått nok penger til å yte det nødvendige tilbudet.

– Det er kommunene som har ansvaret, sier Holmås.

Dårligere tilbud

Svaret fra de rødgrønne partienes talsmann på Stortinget er langt fra beroligende for de funksjonshemmedes organisasjoner.

– Dessverre vil nok grupper av funksjonshemmede nå få et dårligere tilbud i 2010 enn det de hadde i år, sier Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Han mener regjeringens kutt i de øremerkede tilskuddene vil ramme hardt.

– Jeg er nokså sikker ut fra mange års erfaring at det er gjennom øremerkede tilskudd folk får hjelp, når det er opp til kommunen er det andre grupper som vinner, sier Ovesen.