handicapkutt_680
handicapkutt_680

Kutter i penger til funksjonshemmede

Den rødgrønne regjeringen kutter i bevilgningene til funksjonshemmede.

Kuttet som er godt gjemt i statsbudsjettet rammer noen av de svakeste gruppene, som ikke er i stand til å gå i demonstrasjonstog. Frykter konsekvensene Det foreslåtte kuttet fra regjeringen vil føre til at mange funksjonshemmede og kronisk syke blir skadelidende, mener Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. - Når kommunene får mindre betalt for den oppgaven de skal gjøre med å gi funksjonshemmede et godt tilbud, så betyr det at flere funksjonshemm