lege
lege

Leger i harnisk over bytte av oppslagsverk på nett

Det norske oppslagsverket NEL blir byttet ut med det britiske BMJ Best Practice.

Siden 2007 har Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) blitt brukt som oppslagsverk for norske leger på nett.

NEL er en samling oversiktsartikler eller «miniportaler», der man kan finne all relevant informasjon sykdommer og tilstander, behandling, pasientinformasjon, undersøkelser, bilder og video.

Det offentlige finansierte nettstedet helsebiblioteket.no har gjennom en internasjonal anbudskonkurranse kommet fram til to nye oppslagsverk. Kontrakten med NEL går ut 1. februar 2010, og vil da bli erstattet med britiske BMJ Best Practice og amerikanske UpToDate. Ulike kriterier som kvalitet, pris, brukervennlighet, omfang og oppdateringsrutiner har vært gjennomgått for hvert tilbud i anbudet.

Best Practice vil være tilgjengelig for alle innbyggerne i Norge fra årsskiftet. UpToDate vil bli tilgjengelig for helseinstitusjoner og norsk helsepersonell.

Sterke protester

Helsebiblioteket kom med melding om endringen onsdag.

På allmennlegelisten Eyr på nettet har leger og annet helsepersonell kastet seg inn i debatten med sterke protester.Det er spesielt norskheten og pasientinformasjonen det fokuseres på.

Fastlege Peter Christersson i Stavanger skriver dette på nettstedet:

«Jeg vil bare føye med meg inn i den lange rekken av kritikere av denne avgjørelsen. Språket er nå en ting. Det som, for meg, er helt avgjørende, er at NEL tar for seg særnorske retningslinjer, trygdemedisin osv. Ingen utenlandske oppslagsverk kan erstatte NEL. De kan kun være et supplement. Helsebiblioteket må snu i denne saken!»

– God pasientinformasjon

Kommunelege Tord Moltumyr i Meland er en annen som har skrevet innlegg.

Kommunelege Tord Moltumyr i Meland.
Kommunelege Tord Moltumyr i Meland.

– Istedenfor å skrive et brev eller snakke har vi kunnet skrevet ut og gi et dokument på norsk som er godt faglig skrevet i tillegg til å være presist, kortfattet og nøyaktig til pasientene. Spesielt er dette nyttig på legevakta, der man har dårlig tid. NEL er et godt verktøy for norske forhold og til hverdagsbruk, sier kommunelege Tord Moltumyr til tv2nyhetene.no.

Moltumyr mener ideen bak Helsebiblioteket som er statlig styrt, må være at folk får tilbud om det best tilgjengelige.

– Det er synd at det som er så enkelt skal forsvinne, sier han.

Han tror en stor del allmennleger vil velge å kjøpe tilgang til NEL.

– Vi skal tilpasse til norske forhold

Ansvarlig redaktør Magne Nylenna for Helsebiblioteket forstår godt at helsepersonell er opprørte, men han skjønner ikke helt rekkevidden av reaksjonene.

Magne Nylenna i Helsebiblioteket.
Magne Nylenna i Helsebiblioteket.

– Vi er en offentlig institusjon som gir helsepersonell fri tilgang til en rekke ressurser elektronisk. Det at vi er offentlig gjør at vi må holde anbudsrunde, og den runden vant ikke NEL denne gangen, sier Nylenna til tv2nyhetene.no.

Onsdag ble det klart at BMJ og UpToDate skal overta, men foreløpig er ingen kontrakter signert. Nylenna lover at produktene ikke vil være dårligere enn NEL. Og Helsebiblioteket har allerede begynt å jobbe med å fornorske oppslagsverket.

– Vi ønsker å presentere et produkt som er ønsket av brukerne. Det første vi har tatt fatt på er å fornorske. NEL er bare en av mange ressurser vi har på biblioteket. Jeg tror ikke de som protesterer er i tvil om kvaliteten på produktet. Det handler om norskheten, og det forstår jeg veldig godt. Vi skal utvikle den britiske tjenesten og tilpasse den norske forhold, lover Nylenna.