Fiskeoppdrett i Langsundet, Karlsøy i Troms. (Foto: Hansen, Helge/SCANPIX)
Fiskeoppdrett i Langsundet, Karlsøy i Troms. (Foto: Hansen, Helge/SCANPIX)

Vurderer mindre oppdrettsanlegg

Mattilsynet skal utrede om fiskeoppdretterne skal pålegges mindre anlegg for å utrydde resistent lakselus.

Resistent lakselus er en hodepine både for oppdrettsnæringen og for naturelskere som vil ivareta villaksen.

Nå sier Mattilsynet at de vil vurdere om størrelsen på mærene hvor oppdrettslaksen holdes fanget, skal forminskes i et forsøk på å komme lakselusen til livs.

– Svømmer fra lusemiddel

Miljøverner og leder for Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv mener anleggene er så store at de ikke klarer å avluse fisken skikkelig. Metoden for avlusing er å ringe inn mærene med en presenning for at lusemiddelet ikke skal drive ut av mærene. Deretter tilsettes lusemiddelet.

– Men når fisken merker at den blir utsatt for det sterke lusemiddelet svømmer den nedover og bort fra lusemiddelet. Dermed får den ikke nok lusemiddel på seg til at at lusene blir utryddet. Istedet blir de resistente, sier Oddekalv til tv2nyhetene.no.

For mange fisk til skikkelig avlusing

Han legger til at oppdrettsanleggene hadde færre fisk tidligere.

– Da hadde det presenningen under fisken slik at laksen ikke klarte å komme seg unna. Men i dag er det 200.000 fisk i én mær. Det er for mye til at avlusingen kan skje på samme måte, sier miljøkrigeren.

Næringens eget ansvar

Assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i Mattilsynet sier problemene med utvikling av resistens er sammensatt, men er delvis enig med Oddekalv.

– Å gjennomføre en behandling som gir terapeutisk dose for all fisk er veldig viktig, som Oddekalv påpeker. Det er viktig at næringen tar ansvar for å gi all fisk nok medisin, for å si det enkelt, sier Fjetland.

– Oddekalv mener oppdrettsanleggene er så store at dette er umulig?

– Problematikken omkring størrelse på mærer er under vurdering, sier Fjetland.

Ber Mattilsynet om råd

Yngve Torgersen ved Fiskeridepartementet sier til tv2nyhetene.no at departementet har bedt Mattilsynet utrede om det skal settes en øvre grense på hvor store produksjonsenhetene skal få være, eller om effektiv lusebehandling kan oppnås via andre veier.

– Har sendt en bestilling til Mattilsynet bedt dem komme med noen råd, sier Torgersen.

Torsdag sa professor Frank Nilsen ved Universitetet i Bergen at nødslakt kan bli nødvendig dersom andre tiltak ikke fungerer. Fjetland i Mattilsynet sier nødslakt blir gjennomført.

– Hvis det ikke går an å utrydde lus på andre måter, er det tiltak som er aktuelt. Noen virksomheter har gjort dette uoppfordret og Mattilsynet har fattet vedtak om pålegg, sier Ole Fjetland i Mattilsynet.