davidstjerne (Foto: Colourbox)
davidstjerne (Foto: Colourbox)

Jødeskepsis blant danske innvandrere

Innvandrere bosatt i Danmark er tre ganger mer negativ til jøder enn etniske dansker.

En undersøkelse gjort av den danske avisen Kristeligt Dagblad viser at innvandrere fra Tyrkia, Somalia, Pakistan, Jugoslavia og de palestinske områdene er mest skeptiske til jøder.

Antijødiske

65,8 prosent av de spurte i denne kategorien sier seg enig med påstanden «man kan ikke være forsiktig nok i forhold til jøder i Danmark». Blant etniske dansker sa 18,2 prosent seg enig. Svarene varierte mellom de ulike gruppene av innvandrere, og blant enkelte av dem var det opp mot 75 prosent som viste antijødiske holdninger.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med 1503 innvandrere fra landene, og 300 dansker.

Alle er stilt tre spørsmål som handler om deres holdninger til forskjellige grupper i samfunnet. Det er jødene som skiller seg ut som befolkningsgruppen tyrkere, pakistanere, somaliere, palestinere og eksjugoslaver er mest skeptisk til.

Ikke lignende i Norge

Undersøkelsen skal offentliggjøres i boken «Danmark og de fremmede: Om mødet med den arabisk-muslimske verden». Boken kommer ut i Danmark fredag.

Forsker Svein Blom ved Statistisk sentralbyrå kjenner ikke til lignende undersøkelser i Norge. Det nærmeste han kan finne er Den norske verdiundersøkelsen fra 1990, hvor forsøkspersonene fikk ramset opp ulike menneskegrupper. Forsøkspersonene skulle deretter si hvem de ikke ville ha som nabo.

Ni prosent oppga jøder, 21 prosent svarte muslimer og 22 prosent oppga høyreekstremister somm uønskede naboer.