Under pressekonferansen ble det opplyst at H1N1 viruset har mutert i fem av 70 tilfeller, blant annet hos de to første som døde av svineinfluensa.  (Foto: TV 2)
Under pressekonferansen ble det opplyst at H1N1 viruset har mutert i fem av 70 tilfeller, blant annet hos de to første som døde av svineinfluensa. (Foto: TV 2)

H1N1-viruset har mutert

De to første som døde av svineinfluensa, hadde muterte H1N1-virus, opplyser helsemyndighetene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag informerte norske helsemyndigheter at de regner med at 700.000 nordmenn så langt er smittet av svineinfluensa.

Under pressekonferansen ble det opplyst at H1N1-viruset har mutert i fem av 70 tilfeller, blant annet hos de to første som døde av svineinfluensa.

– Vi har funnet det muterte viruset hos to av de første pasientene som døde her i landet. Dette viruset har vært i omløp i Norge helt siden pandemien startet, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

Diskutert med WHO

Dette funnet regner myndighetene som såpass alvorlig at de gransker de nye funnene videre. Men både Tamiflu og vaksine skal virke på denne virusvarianten, forsikrer Stene-Larsen.

– Funnet av denne mutasjonen understreker viktigheten av gjeldende råd som er å vaksinere seg og bruke antiviralia som Tamiflu. For å ha effekt bør behandlingen startes innen 48 timer etter første symptomer. Disse legemidlene kan nå fås direkte på apotek uten resept fra lege ved å fylle ut et egenmeldingsskjema, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Det «nye», muterte viruset smitter dypere ned i luftveiene og kan være farligere enn tidligere antatt.

Funnene er gjort etter undersøkelser av 70 laboratorieprøver, av disse ble det funnet fem mutasjoner.

To av dem som ble smittet av dette viruset, er døde - de tre andre har vært innlagt på sykehus.

– Mutert virus sirkulerer ikke

– Basert på det vi vet så langt ser det ut til at det muterte viruset ikke sirkulerer i befolkningen, men at det kan være snakk om spontane forandringer som har oppstått i de tre pasientene, sier direktør i Folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen.

Mutasjonen er diskutert med Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag, og WHO opplyser at mutasjonen også er påvist i andre land.

Japan, Brasil, USA, Mexico, Ukraina og Kina er i tillegg til Norge de andre landene som har registrert denne mutasjonen.

Helsemyndighetene understreker at mutasjonene ikke trenger å bety flere tilfeller av alvorlig sykdom eller død.

Likevel har helsemyndighetene undersøkt 15 døde pasienter, for å se om de finner svar på hvorfor Norge har hatt såpass mange døde. De foreløpige resultatene viser at fire av dem hadde fått Tamiflu, og at ingen av dem var vaksinert.

Torsdag var det meldt om 23 dødsfall som kan knyttes til svineinfluensaen. Av disse var sju yngre enn 20 år. Helsemyndighetene tror dette kan skyldes at Norge tidlig fikk en kraftig bølge av smittespredning før vaksineringen var skikkelig i gang.

LES OGSÅ: Oslo-mann død av svineinfluensa

– Samtidig er det viktig å undersøke om det likevel er noe ved de norske dødsfallene som skiller oss fra andre land, og som gjør at vi kan lære noe som styrker vår behandling av de som blir alvorlig syke. Vi har også forpliktelser internasjonalt for å dele av eventuelt ny kunnskap, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

1000 vaksiner til allergikere

Helse- og omsorgsdepartementet fikk fredag vite at Østerrike vil avgi 1000 vaksiner beregnet på eggallergikere.

– Det har vært viktig raskt å skaffe en influensavaksine til dem som av medisinske årsaker ikke kan få Pandemdrix-vaksinen som er kjøpt inn til hele den norske befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Jeg har stor forståelse for at de berørte og deres pårørende har vært bekymret og engstelige i mangel av et godt vaksinealternativ ved alvorlig egg­allergi, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Vaksinene vil ankomme Norge i løpet av kort tid. Folkehelseinstituttet vil informere om hvem som vil få vaksinen og hvordan vaksineringen av disse vil skje i praksis.