På Furuset Sykehjem har sykefraværet gått ned.  (Foto: TV 2)
På Furuset Sykehjem har sykefraværet gått ned. (Foto: TV 2)

Her går sykefraværet ned

På Furuset sykehjem i Oslo er det blitt mindre sykefravær de siste årene. Men ellers i landet er utviklingen alarmerende.

Det blir tunge løft for de ansatte på Furuset sykehjem. Men sykefraværet her går utrolig nok nedover...

– Vi ser en tydelig nedgang og ligger nå på rundt 11 prosent for dette sykehjemmet. Det er en positiv tendens selv om det fremdeles er et høyt nivå, sier avdelingssykepleier Jan Erik Lorentzen ved Furuset sykehjem.

Gode ledere er viktig

Tiltak særlig rettet mot unge kvinner har gitt resultater i hele sykehjemsetaten i Oslo.

– Vi har redusert fraværet jevnt over de siste to årene, alle tall peker i riktig retning, sier personalsjef Randi Mogård i Oslo kommune. Mogård har jobbet med flere nærværstiltak for å få ned fraværet.

– Vi har veldig gode ledere som har grepet muligheten til å gjøre noe med denne situasjonen. Det er en verdi å ha medarbeidere på jobb selv om de kanskje ikke kan yte maks, sier Mogård.

LES OGSÅ: Jens vil ha meldeplikt for sykmeldte

– Graviditet er ikke sykdom

Oppfølging fra jordmødre har gjort at gravide ansatte som ofte blir sykemeldt står lenger i jobb.

- Det å være gravid er ingen sykdom, men det er en annen tilstand og derfor ønsket vi å få inn en jordmor som kan bistå og hjelpe til med oppfølging både i forhold til ledelsen og ansatt, sier May Karlstad Borgan. Hun står bak prosjektet "Gravid og glad i jobben" som gjennom både økonomiske tilskudd og oppfølgende tiltak har bidratt til å redusere fraværet i sykehjemsetaten.

Alarmerende økning

Men solskinnshistorien fra Oslo kommune gjenspeiler seg ikke på landsbasis

Der er situasjonen alarmerende. Sykefraværet stiger, og det på tross av avtalen om inkluderende arbeidsliv fra 2001 som skulle redusere fraværet med 20 prosent. Nav anslår en vekst på hele ti prosent i år.

Ingen lettvinte løsninger

Nettopp unge kvinners sykefravær (20-34 år) har økt veldig de siste årene. Men nå øker fraværet også for menn.

På Furuset sykehjem funderer man over utviklingen.

– Jeg tror det er veldig sammensatt og komplekst. Men jeg tror ikke på lettvinte løsninger i denne situasjonen, sier avdelingssykepleier Lorentzen til TV 2.