skolenedl680
skolenedl680

Over 100 skoler trues av nedleggelse

Enkelte kommuner planlegger store endringer i skolestrukturen.

En kartlegging tv2nyhetene.no har foretatt viser at enkelte kommuner har planer om store endringer i skolestrukturen.

Nærmiljø viktig

Landslaget for nærmiljøskoler svært kritisk til at mange skoler havner på kuttlista når politikerne skal få kommunebudsjettene til å gå i balanse.

– Det er en tendens til at stadig flere skoler blir lagt ned, sier lederen i landslaget for nærmiljøskoler Brite Kandal til tv2nyhetene.no.

Hun mener grunnlaget for mange lokalsamfunn forsvinner når skolene blir kuttet i den kommunale budsjettbehandlingen.

– Det viktigste er at ungene får gå på skole i sitt nærmiljø, sier Kandal.

Etter hvert som budsjettene er lagt fram rundt i kommunene har vi samlet inn opplysninger om hvilke skoler som er foreslått nedlagt.

<b>Sjekk om din skole er på kuttlista </b>

I mange kommuner vil skolenedleggelser bety at elever får lang vei til skolen. Landslaget for nærmiljøskoler mener politikerne ikke forstår konsekvensene av omfattende skolekutt.

– Ungene får lenger skolevei, de blir frarøvet viktig fritid, jeg er så tøff å si at de blir frarøvet deler av sin barndom ved at de må sitte på offentlig transportmiddel, sier Kandal.

200 skoler borte

De siste årene har antall skolenedleggelser økt. Mange kommuner har lagt ned grendeskoler og etablert større skolesentre i kommunen.

– Det hjelper veldig lite unger på en skole i Nordland som blir lagt ned at det bygges en ny skole i Bærum, sier Brite Kandal.

Bruttotallene viser at det er svært mange skoler som er lagt ned de siste fire årene.

– De fire siste årene er det egentlig lagt ned 200 skoler, sier Kandal.

Les også: Skoler ofres over hele landet

– Må prioritere

I Kristiansand står tre skoler i fare for å bli nedlagt. Torsdag ettermiddag demonstrerte foreldre og elever mot de planlagte kuttene.

– Politikerne i bystyret må vise evne til å prioritere kommunenes primæroppgaver, sa aksjonsleder Hans Martin Skogli i sin appell.

Foreldrene overleverte en lykt til byens ordfører Per Sigurd Sørensen (H), slik at politikerne skal få hjelp til å tenke klart under budsjettbehandlingen.

Les også:
Vil legge ned nye skoler
Fem skoler legges ned