riks111 (Foto: Arash A. Nejad/SCANPIX)
riks111 (Foto: Arash A. Nejad/SCANPIX)
BORTE I SYSTEMET: Oslo universitetssykehus har mottatt rundt 2700 henvisninger som har lagt ubehandlet på en server.  (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)
BORTE I SYSTEMET: Oslo universitetssykehus har mottatt rundt 2700 henvisninger som har lagt ubehandlet på en server. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)

Kvinne fra Oslo død av svineinfluensa

Men svineinfluensaen later til å være på retur i store deler av landet.

En kvinne i 30-årene fra Oslo døde på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet onsdag. Kvinnen var smittet av influensa A (H1N1), ifølge pandemi.no.

Var i risikogruppe

Kvinnen har hatt underliggende sykdom og var å regne som pasient i risikogruppe.

Per onsdag var det meldt om 22 dødsfall som kan knyttes til svineinfluensaen. Av disse var sju yngre enn 20 år.

20 av de døde hadde underliggende sykdom som medførte økt risiko for alvorlig sykdom ved influensa. To personer tilhørte ingen risikogruppe

Nedgang i sykdomstilfeller

Tall samlet inn forrige uke viser en nedgang i smittetilfeller når landet ses under ett. Det gjelder både forekomsten av influensalignende sykdom og antallet tilfeller som er bekreftet ved laboratorier, opplyser Folkehelseinstituttet.

Antall smittetilfeller økte imidlertid i region Nord og region Midt, det vil si fra Møre og Romsdal og nordover.

Selv om smitten nå kan være på vei tilbake, tyder tallene på at det fortsatt er meget høy influensaaktivitet, ifølge Folkehelsa.

Det var omtrent like mange influensasyke som ble lagt inn på sykehus forrige uke som uken før. Flere enn tidligere ble lagt inn på intensivavdelinger.

(©NTB)