jens_stoltenberg (Foto: STEFAN WERMUTH/REUTERS)
jens_stoltenberg (Foto: STEFAN WERMUTH/REUTERS)

Jens vil ha meldeplikt for sykmeldte

Meldeplikt og obligatoriske behandlingsopplegg må vurderes for å få ned sykefraværet, mener statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg advarer mot den eksplosive økningen i sykefraværet. De siste beregningene fra Nav viser en økning i sykefraværet på ti prosent siden i fjor.

Bekymret for fraværsøkning

– I 2001 ble vi enige om å redusere fraværet med 20 prosent. Nå har fraværet steget med ti prosent det siste året. Det kan ikke fortsette, sa Stoltenberg under LO Stats koferanse på Gol onsdag.

Han understreket at det ikke er aktuelt for regjeringen å svekke sykelønnsordningen.

– Men vi må se alvoret. En ny avtale om inkluderende arbeidsliv må bidra til å få fraværet ned, sa han.

Flere forslag

Samtidig oppfordret Stoltenberg arbeidstakerne til å vurdere flere forslag:

  • Ha faste normer for sykemeldingsperioder for ulike diagnoser.
  • Å vurdere nye aktivtetskrav til sykemeldte.
  • Å stramme inn på oppfølgingsplaner og dialogmøter med den sykemeldte bør også vurderes.
  • Å la andre leger enn fastlegen vurdere sykemeldinger.

– Aktuelle tiltak som kan vurderes er hyppige, obligatoriske melderutiner og krav til deltakelse på tiltak eller behandlingsopplegg ved lengre fravær, foreslo statsministeren.

– Jeg har ikke konkludert. Men det ligger ulike forslag på bordet, Og vi kan ikke avvise alle forslagene. Det vi driver med i dag er ikke godt nok, tilføyde han.

Vil verken si ja eller nei

LO har ikke tatt stilling til Stoltenbergs sykefravær-forslag.

– Jeg vil verken si ja eller nei til det Jens redegjorde for, svarte LO-leder Roar Flåthen.

– Det som nå er viktig er at vi har en god prosess i de to månedene vi har, sa Flåthen, og viste til forhandlingene om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv.

– Vi har hatt drøftelser med NHO og med Jens, og er enige om at dette må vi få til. Den beste måten å løse dette på er å bruke trepartssamarbeidet. Men da må også arbeidsgiverne være villige til å investere i de ansatte. For det handler jo om at vi må lage et arbeidsliv som er inkluderende.