Strålingen fra mobiltelefonen bremser utviklingen av Alzheimers sykdom viser ny studie. (Foto: EPA)
Strålingen fra mobiltelefonen bremser utviklingen av Alzheimers sykdom viser ny studie. (Foto: EPA)

Slik sikrer du deg mot mobilstråling

Med enkle grep kan du redusere strålingen til det minimale.

Hver gang du snakker i mobiltelefonen utsettes du for stråling fra radiobølger.

Helseeffekten

Graden av stråling bestemmes ut fra hvor tett du har telefonen mot kroppen, hvor god dekning du har på telefonen og den såkalte SAR-verdien, som er ulik for hver enkelt telefonmodell.Norge tillater en maksimal strålingsverdi på 2 SAR.

Les også: Så mye stråler din mobil

Både forbrukere og forskere bekymrer seg for de helsemessige effektene av strålingen mot hodet.

– I løpet av de siste fem årene har vi aldri sett en sak som har så mange helseklager, hevder leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

Fire huskeregler

Spesielt frykter man hjernesvults, til tross for at forskningen ikke viser noen klare tendenser. Men langtidseffekten av strålingen er ennå ikke klarlagt og Statens strålevern mener det er bedre å være føre var.

Med fire enkle huskeregler kan du få strålingen ned til et minimum:

  • Bruk handsfree. Da holdes telefonen borte fra hodet.
  • Hold mobiltelefonen vekk fra kroppen under samtale. Eksponeringen av radiobølgene reduseres jo lengre borte fra kroppen telefonen er.
  • Sørg for å ha god dekning. Strålingen øker jo dårligere mottaksignal den har.
  • Bruk SMS. Også da holdes telefonen borte fra kroppen under sending.

– Sikkert

– Vi kan si helt sikkert at handsfree med ledning ikke gir noen økt risiko for stråling, så lenge telefonen holdes borte fra kroppen. Bluetooth avgir stråling, men den er så svak at det er nesten ikke målbart, sier forsker ved Statens strålevern, Lars Klæbo til tv2nyhetene.no.

SAR-målinger av Bluetooth-utstyr viser verdier mellom 0,001 og 0,01 W/kg. Til sammenligning måler de fleste mobiltelefoner mellom 0,2 og 2 W/kg, som er maks tillatte SAR-grense i Norge. Ved å bruke Bluetooth reduserer man strålingen med opptil 2000 ganger.

Særlig anbefales det at barn og unge benytter seg av handsfree, selv om det ikke er dokumentert at barn er mer utsatt enn voksne. Men hjernen til barn er under utvikling og de har et langt liv med mobilbruk foran seg.