sykt barn1_colorbox (Foto: Colourbox)
sykt barn1_colorbox (Foto: Colourbox)

Sykdommer kan ha «forsvunnet» med svineinfluensaen

– Vi skjønner ikke hvor det blir av de andre infeksjonssykdommene, sier overlege. Sjekk teoriene bak «forsvinningen» her.

Tv2nyhetene.no har vært i kontakt med flere av de største universitetssykehusene i landet. Alle bekrefter at det er betydelig færre infeksjonssykdommer på sykehusene nå enn det som er vanlig på denne tiden av året.

Normalt komme det bølger hver høst og vinter med barn som får luftveisinfeksjoner og alvorlige mageinfeksjoner.

Les også: Forkjølelse kan gi vern mot svineinfluensa

Omgangssyke eller tarminfeksjon (Viral gastroenteritt) er så vanlig på Universitetssykehuset i Stavanger at barneavdelingen til enhver tid bruker å ha minst fem barn innlagt med den hissige infeksjonen.

Men så langt denne høsten har sykehuset nesten ikke hatt noen tilfeller.

Legene og sykepleierne mener fokuset på hygiene i forbindelse med svineinfluensaen er grunnen.

– Barna har blitt mye flinkere å vaske seg på hendene, sier avdelingssykepleier ved barneavdelingen, Heidi Utvik til tv2nyhetene.no.

Nedgang allerede i sommer

Hun forteller at sykehuset allerede fra sommeren av merket en nedgang av omgangssyken.

– Vi merket nedgangen allerede tidlig i sommer. Og utover høsten har vi hatt langt færre tilfeller enn det som er vanlig.

SVINEINFLUENSA: Informasjonsmateriell fra helsemyndighetene om forholdsregler i forbindelse med influensa A (H1N1 / Svineinfluensa ). (Foto: Thomassen, Christian/SCANPIX)
SVINEINFLUENSA: Informasjonsmateriell fra helsemyndighetene om forholdsregler i forbindelse med influensa A (H1N1 / Svineinfluensa ). (Foto: Thomassen, Christian/SCANPIX)

Sykepleieren forteller at barnehager og skoler nærmest har vært eksemplariske når det gjelder håndhygiene.

– Håndhygiene er det mest grunnleggende når det gjelder smittefare. Det er veldig gledelig å se at hygienetiltakene har fungert så bra, sier sykepleieren.

– Hvor blir det av infeksjonene?

På Haukeland universitetssykehus i Bergen bekrefter overlege Erik Artur Andersen at det også her er langt færre innleggelser og det nesten ikke eksisterer andre smittsomme sykdommer for tiden.

– Det er veldig merkelig. VI skjønner ikke hvor det har blitt av infeksjonene. Med svineinfluensaen har nesten alle de andre smittsomme sykdommene forsvunnet, sier overlegen til tv2nyhetene.no.

Han forteller at dette gjelder omgangssyken, men også det såkalte RS-viruset, som i stor grad rammer barn med luftveisproblemer på denne tiden av året.

Les også: Slik finner du ditt vaksinested

Forkjølelsesvirus nesten borte

– Forkjølelsesviruset som bruker å herje i oktober-november-månedene har vi nesten ikke sett noe til. Vi har ikke noen forklaring på det, sier Andersen.

Uten å sitte på noen fasit, tror han at folk er blitt mer oppmerksomme på at man ikke skal smitte hverandre. Han trekker også fram folks bevisste bruk av håndhygiene.

– Det blir jo bare spekulasjoner, men det har nok hjulpet, sier han.

ØKT FOKUS PÅ HYGIENE: Stadig flere benytter seg av desinfiserende midler for å unngå influensa og andre smittende bakterier. Den mye omtalte svineinfluensaen har bidratt til økt fokus på håndhygiene og salget av håndvask har mangedoblet seg. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)
ØKT FOKUS PÅ HYGIENE: Stadig flere benytter seg av desinfiserende midler for å unngå influensa og andre smittende bakterier. Den mye omtalte svineinfluensaen har bidratt til økt fokus på håndhygiene og salget av håndvask har mangedoblet seg. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, vil foreløpig ikke gå med på at trenden skyldes svineinfluensa, men bekrefter at det har vært lite av de samme sykdommene også i Oslo-området.

– Vi har hått få andre infeksjonssykdommene den siste tiden, men jeg vil presisere at dette varierer fra år til år. Det er for tidlig å si noe om dette er unormalt, mener Rikshospitalets informasjonsrådgiver Børge Einrem.

Virusbeskyttende stoff

Mikrobiolog og overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Svein Arne Nordbø, sier til tv2nyhetene.no at det har vært påfallende lite mageinfeksjoner.

– Det har vært en total dominans med svineinfluensa også her, sier han.

Når kroppen blir infisert av et virus produseres der virusbeskyttende stoffet «Interferon». Dette stoffet beskytter mot andre virus.

Nordbø utelukker ikke at dette kan være grunnen til at folk slipper unna andre infeksjoner.

– Dette kan helt klart være en teori, særlig når det gjelder luftveisinfeksjoner.

Men også Nordbø påpeker at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner.

– RS-viruset kan komme ved forskjellige tidspunkter hvert år. Det blir bare spekulasjoner, men det kan se ut som folk har skjønt alvoret når det gjelder hygiene, avslutter overlegen.

Flere holder seg hjemme

Det er nok liten tvil om at flere holder seg friske ved at smittebærere i større grad holder seg hjemme enn tidligere. 23. oktober ble også egenmeldingsretten utvidet fra til tre til åtte dagerbåde ved egen og barns sykdom.

Les også: Skal du vaksineres én eller to ganger?

Kommuneoverlege i Granvin i Hordaland, Gunnar Hetland, uttalte tidligere denne måneden at man burde skygge unna folkemengder for å unngå smitte.

Legen gikk så langt som å råde folk til heller å ta bilen istedenfor å kjøre kollektivt til jobb.

– En person som ikke er vaksinert, bør i den grad det er mulig leve som «eremitt» for å redusere smittefaren, sa Hetland til Bergens Tidende.

Les mer: – Ikke ta buss, ta bilen

Helsemyndighetene frykter at slike soloutspill fra leger om svineinfluensaen skal skape frykt og kaos i befolkningen. De ber befolkningen prøve å leve mest mulig som normalt og forholde seg til de rådene som blir gitt via pandemi.no.

Slik unngår du svineinfluensa

Her er noen av punktene som skal hjelpe deg å forebygge svineinfluensa:

  • Vask hendene ofte med såpe og vann, spesielt hvis du hoster/nyser. Og alltid før du spiser. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er også effektive.
  • Unngå for mye nær kontakt med syke personer.
  • Dekk til munn og nese med et papirlommetørkle når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet rett etter bruk.
  • Ikke drikk av andres flaske.

Les også: Svineinfluensa: Her er rådene!