svineinfluensa (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)
svineinfluensa (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

Bjarne Håkon Hanssen får seks måneders karantene

Vil få over 500.000 kr i etterlønn.

Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen får seks måneders karantene og etterlønn før han kan begynne i sin jobb i PR-byrået First House, har Karanteneutvalget bestemt.

Han ba selv om å få maksimal karantenetid før han starter i sin nye jobb. Etterlønnen vil sikre Hanssen en lønn på over 500.000 i disse seks månedene.

Helseforbud i ett år

I tillegg må han vente et halvt år etter det igjen før han får jobbe med saker innefor sitt gamle fagområde, helse og omsorg.

«Som statsråd i de to departementene har Bjarne Håkon Hanssen tilegnet seg en særlig kompetanse og innsikt som vil kunne gi First House AS et uberettiget konkurransefortrinn», står det i utvalgets innstilling.

Ikke brudd på informasjonsplikten

Det vakte stor oppmerksomhet da den tidligere statsrådens karriereplaner ble kjent i begynnelsen av oktober. Han fikk blant annet kritikk for å ikke å ha informert Karanteneutvalget tidlig nok. Karanteneutvalget tar stilling til spørsmål knyttet til karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Utvalget legger til grunn at Hanssen har overholdt informasjonsplikten.

Fornøyd med karantenen

– Jeg er glad for at Karanteneutvalget har fattet vedtak om karantene og saksforbud i tråd med det jeg selv ba om, sier Bjarne Håkon Hanssen til NTB. Han sier han også er svært fornøyd med at utvalget ikke mener han har brutt informasjonsplikten.

– Jeg har lojalt fulgt regelverket og vil selvsagt etterleve utvalgets beslutning. Ut over dette har jeg ingen kommentarer til saken, sier Hanssen.