FISKER: Fra reketråleren «Trygg» på Aker Brygge i Oslo har Kjell Inge Røkke solgt reker. Nå kan Fiskeridirektoratet komme til å trekke tilbake tillatelsen. (Foto: TV 2)
FISKER: Fra reketråleren «Trygg» på Aker Brygge i Oslo har Kjell Inge Røkke solgt reker. Nå kan Fiskeridirektoratet komme til å trekke tilbake tillatelsen. (Foto: TV 2)

Fisker-Røkke satt på land

Kjell Inge Røkke får ufrivillig landlov etter et vedtak i Fiskeridepartementet.

I et brev til Fiskeridirektoratet slår departementet fast at Røkke ikke oppfyller vilkåret til å stå i fiskermanntallet.

Dermed kan ikke milliardæren lenger kalle seg fisker, slik han har ønsket.

Tjener for mye som kapitalist

Begrunnelsen er at Røkke har hundre prosents stilling i annen næring enn fiske. Røkke har en stilling i sitt holdingselskap, men kan ikke løse floken ved å gå ned i stillingsprosent.

– Vi har sjekket ut og konstatert at det ikke er samsvar mellom de krav som gjelder for å kunne stå i fiskermanntallet og Røkkes egen innrapportering til NAV-registeret, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Fiskeri- og kystdepartementet til TV 2 Nyhetene.

Reglene sier mesteparten av inntektene til en fisker må komme fra fiske, mens den lille omsetningen av sjømat som fiskeren Røkke årlig bedriver ikke kommer i nærheten av inntektene til finansmannen Røkke.

– Dersom Røkke ikke tjener mer på annen virksomhet og endrer sin arbeidsstilling i andre næringer til 50 prosent eller mindre, kan han fortsatt stå i manntallet, sier Ulriksen.

Kjell Inge Røkke startet sin yrkeskarriere som fisker. Han har aldri lagt skjul på at han ønsker å drive litt som fisker selv om han strengt tatt ikke trenger pengene fra virksomheten.

Reker i Oslofjorden

Å være oppført i fiskermanntallet innebærer at man har rett til å delta i ulike fiskerier. Om Røkke blir strøket, får han altså ikke lenger lov til å tråle etter reker i Oslofjorden. Røkke gjorde «comeback» som fisker da reketråleren «Trygg»ble sjøsatt i 2007.

— Det er noe jeg har sett fram til, noe å gjøre. Og en gang fisker, alltid fisker, sa Røkke til pressen da «Trygg» ble sjøsatt.

Myndighetenes tiltak for å granske Røkkes fiskerstatus har høstet kritikk.

På Facebook ble det opprettet en støttegruppe for Røkke. Gruppen har tittelen «Røkke – Offer nok en gang, for Norges småligheter......» og teller fredag ettermiddag 166 medlemmer.

Innehaveren av Facebook-gruppen mener det er smålig at han ikke kan dyrke sin interesse for fiskerfaget.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra Kjell Inge Røkke på vedtaket.