Fiskeri  og kystminister Lisbeth Berg Hansen. (Foto: Kallestad, Gorm/Scanpix)
Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg Hansen. (Foto: Kallestad, Gorm/Scanpix)

– Berg-Hansen unntaksvis inhabil

Justisdepartementet mener at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) bare unntaksvis vil være inhabil i saker av generell karakter.

Justisdepartementet har nå vurdert habiliteten til fiskeri- og kystministeren i lys av hennes eierinteresser i fiskeoppdrettsbedriften Sinkaberg-Hansen AS og tidligere styreverv.

LES OGSÅ: Vurderer fiskeriministerens habilitet

Departementet mener statsråden vil kunne være inhabil i behandlingen av for eksempel forskrifter og andre typer beslutninger om rammebetingelser for næringen.

– Statsråden vil som klar hovedregel være inhabil til å behandle individuelle saker som dette selskapet er part i eller har sterke interesser i. Det samme må gjelde for selskaper som fullt ut eies av Sinkaberg-Hansen AS. Slike individuelle saker vil for eksempel være klagesaker, heter det i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

De generelle retningslinjene som er gitt i Justisdepartementets brev, vil ligge til grunn for statsrådens avgjørelse om hun er inhabil i den enkelte sak der det kan være spørsmål om dette.

Retningslinjene viser at statsråden vil være habil i de absolutt fleste saker som behandles i Fiskeri- og kystdepartementet.