Den kanadiske organisasjonen Pure Salmon starter nå en verdensomspennende kampanje mot norske fiskeprodusenter.

Både i Scotland, Chile, Canada, Irland og i Norge skal filmen vekke opinionen mot oppdrettsnæringa.

– Vi har sett betydelige problemer knyttet til lakseoppdrett i Chile og i Canada. Og norske firmaer opptrer veldig aggressivt i disse landene. Derfor viser vi nå denne filmen i Norge, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

– Vil hjelpe å få anleggene på land

Den tidligere fotballproffen Vegard Heggem er intervjuet i filmen. Og han er svært bekymra over spredningen av lakselus:

– Lakseyngelen svømmer forbi oppdrettsanleggene og er veldig utsatt for lusesmitte, sier Heggem som driver med lakseturisme i Orkla.

Også andre sykdommer hos oppdrettsfisken får næringa skylda for. Nå må fiskeanleggene enten opp på land, eller så må de være lukkede systemer, som beskytter villfisken, mener Naturvernerne.

– Å få anleggene opp på land reduserer problemer med rømning og lus, så det vil hjelpe betraktelig, sier Lars Haltbrekken.

Nei til torskeoppdrett

Også bilder av det som trolig er oppdrettstorsk har skapt uro. Fiskeridirektoratet fanget flere deformerte torsk i Storfjorden i Troms i forrige uke.

Nå må torskeoppdrett forbys.

– Torskeoppdrett er risikosport og bør forbys, sier Lars Haltbrekken.

Det samme mener Maren Esmark i WWF.

– Torskeoppdrett bør forbys, inntil man klarer å garantere mot rømning, sier hun til TV2-Nyhetene.

– Rømning er slurv og slendrian

– Vi skal ikke ha noe rømming, verken av den ene eller andre arten, sier fiskeriminister Berg Hansen

Men fiskeriministeren er godt kjent med at både den ene og andre arten rømmer. For Berg-Hansens eget selskap er under politietterforskning for omfattende lakserømming.

– Fisken skal ikke rømme. Det er slurv og slendrian og skal straffes. Det har vi systemer for, sier hun.

Fiskeriministeren har ingen betenkeligheter med å forsvare næringa som har gjort henne søkkrik. Hun biter derfor ikke på forslaget om lukkede anlegg på land.

– Det er en diskusjon som vi har hatt i næringa for mange år siden. Jeg tror ingen er tjent med at den oppdrettsnæringa kommer på land, kommenterer hun.

Berg- Hansen er heller ikke sikker på om det er tryggere å drive næringa på land.

– Vi har opplevd at det har skjedd uhell på settefiskanlegg, som har hatt langt mer skade enn det er snakk om her, forteller hun.