Spar butikk Lyngseidet (Foto: TV 2)
Spar butikk Lyngseidet (Foto: TV 2)

Søndagsåpent siden 1988 – fikk bot 21 år senere

Spar-butikken på Lyngseidet i Troms har hatt søndagsåpent siden 1988. Etter 21 år reagerte politiet med et forelegg på 500.000 kroner

Butikken til «Han Giæver» på Lyngseidet er en institusjon.

Der har det vært drevet handel siden 1867, og et drøyt hundreår senere kom Ola Giæver junior tilbake fra USA med spennende handelsopplevelser i kofferten. «Over there» hadde han lært seg å verdsette søndagsåpne butikker.

USA-åpent på Lyngseidet

– Dette måtte vi selvsagt prøve her på Lyngseidet forteller handelsmannen og Widerøe-kapteinen.

I 1988 ble det innført søndagsåpning, og først etter at politiet tidligere i år utferdiget et forelegg på 500.000 kroner, valgte butikkeieren å sette punktum.

– Vi ønsker ikke å provosere, sier Giæver junior.

Går rettens vei

Men betale vil han ikke.

– Nei, jeg går heller til retten med denne saken. Mitt anliggende er å få belyst de negative sider ved en lov som er distriktsfiendtlig, og som fratar folk i periferien den rett man i byer og større tettsteder har. Der kan man tilpasse seg, og holde åpent dag og natt. I distriktene er en butikk avhengig av et større areal enn loven tillater nettopp for å ivareta de øvrige samfunnsfunksjoner vi tar oss av. Vår butikk er apoteket, postkontor, venterom og sosialt treffsted. Det er meningsløst at antallet kvadratmeter skal avgjøre, og frata folk på et sted som Lyngseidet muligheten til å handle som man gjør i byene, sier Giæver junior.

På Lyngseidet har han bred støtte. Frp-ordføreren Hans Karlsen mener butikken har vært et fantastisk tilbud til lokalbefolkning og turister.

– Jeg har aldri hørt noen være uenig i det, sier han.

Anmeldt i 2003

I 2003 ble Giæver anmeldt for brudd på helligdagsfreden, men saken ble henlagt. Så dukket politiet opp på søndagsbesøk i 2009. Resultatet ble en bot på 100.000, og et inndragingsforelegg på 400.000 kroner.

Forelegget ble etter hvert redusert med 100.000 kroner, uten at det har påvirket politiets prinsipielle syn.

– Butikken har vært holdt ulovlig åpent på søndager og helligdager, og de har tjent mye penger på å holde ulovlig åpent, sier politiadvokat Thorstein Funderud Skogvang.

Han mener straffen er rimelig.

– Om forelegget ikke blir betalt blir det opp til retten å ta stilling til vår reaksjon, og eventuelt fastsette botens størrelse, forteller Funderud Skogvang.