Tidligere statsansatte får 723 millioner i ventelønn

Nå vil Høyre og Frp stoppe ordningen for nye offentlig ansatte.

I perioden 2008 til 2010 vil statsansatte få hele 723 millioner kroner i ventelønn. En oversikt fra Nav viser at det i september i år var 1041 mennesker på ventelønn i statlig sektor. De fleste er overtallige fra Telenor, Posten og NSB.

VIL AVVIKLE VENTELØNNSORDNINGEN: Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp). (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)
VIL AVVIKLE VENTELØNNSORDNINGEN: Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp). (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)

200 millioner i ventelønn

Den rødgrønne regjeringen vil i år utbetale ventelønn til ansatte i statlige selskaper på 230 millioner kroner, mens regjeringen for 2010 har budsjettert med ventelønn på 210 millioner kroner, skriver VG tirsdag.

Høyre og Frp går i sine budsjettforslag inn for å stanse ordningen nå, og etter hvert avvikle den helt.

Vil stoppe ordningen

– Vårt forslag går ut på at ingen nye skal innvilges ventelønn etter 1. januar 2010, sier Robert Eriksson (Frp), leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité til avisen.

Mandag kom det frem at over 100 ansatte i Norges Bank har mottatt ventelønn og førtidspensjon siden 2001, da de mistet jobben. Prislappen har årlig vært på mellom 85 og 90 millioner kroner.