christian_tybring gjedde (Foto: TV 2)
christian_tybring gjedde (Foto: TV 2)

Foreslår å forby offentlige skattelister

– Personvernet må gå foran ytringsfriheten, sier Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet.

På vegne av seg selv, Ulf Leirstein og Kari Storstrand foreslo Frp-politikeren onsdag å forby offentlige skattelister.

Tvungne opplysninger distribueres

– Det prinsipielle er at personvernet må foran ytringsfriheten. Opplysninger om inntekt og formue er noe folk er tvunget til å gi fra seg til myndighetene, som forbeholder seg retten til å videreformidle dette til allmenn underholdning, sier Tybring-Gjedde til tv2nyhetene.no.

Blant argumentene for å fortsatt ha offentlige skattelister er ønsket om å ha et gjennomsiktig samfunn, der folks bidrag til fellesskapet er synlig for allmuen. Målet er debatt rundt skatten.

– Jeg har sittet i finanskomiteen i fem år nå, og har aldri opplevd noen skattedebatt på bakgrunn av offentliggjøring av skattelistene, sier Tybring-Gjedde, som mener skattesystemet er mer enn gjennomsiktig nok uten at skattelistene skal distribueres.

– Skattemyndighetene har dette innsynet, men det er ikke distribusjonen som skaper innsynet, sier Tybring-Gjedde.

Hensyn til personvernet

Han forklarer partiets motstand til offentlige skattelister med hensyn til personvernet.

– Vi er opptatt av enkeltmennesket, sier han.

I forslaget som ble fremmet i Stortinget onsdag peker Frp-representantene på at staten pålegger lønnstakere å sende inn opplysninger om lønn og formue, som senere offentliggjøres uten innbyggernes samtykke.

– Det er ingenting prinsipielt annerledes dersom staten offentliggjorde en oversikt over hvor mye hver enkelt borger mottar av offentlige ytelser. Begge deler er uetisk og uakseptabelt, heter det i forslaget.

Tybring-Gjedde, Leirstein og Storstrand mener dessuten at offentlige skattelister oppfordrer befolkningen til angiveri, ettersom avsløring av skattesnusk er en vesentlig del av argumentasjonen for å ha dem offentlig.

Søk i skattelisten