Bivirkning_680 (Foto: TV 2)
Bivirkning_680 (Foto: TV 2)

Rapporterte bivirkninger tredoblet på tre døgn

Nå ber Statens legemiddelverk alle som har alvorlige og uvanlige bivirkninger om å melde fra til lege.

Anette Karijord fra Røyken er sykepleier på Bærum sykehus, men hun er også astmatiker. Derfor tok fikk hun tilbud om å vaksinere seg mot svineinfluensa, og grep sjansen for seks dager siden. Etter få timer meldte bivirkningene seg. - Jeg fikk munntørrhet og en rar metallsmak i munnen, og jeg mistet smakssansen, mer eller mindre. Dessuten fikk jeg tørre øyne, sier Karijord til TV 2. Dette er symptomer Statens legemiddelverk foreløpig ikke har fått innregistrert i