KyrreLienScanpix2 (Foto: Kyrre Lien)
KyrreLienScanpix2 (Foto: Kyrre Lien)

Flyselskapene lurer forbrukerne

– Forbrukerne villedes til å kjøpe billetter som virker billigere enn de egentlig er.

Forbrukerombudet kalte i dag inn til pressekonferanse hvor de la fram en ny rapport som viser at over halvparten av det flyselskapene kaller skatter og avgifter, i realiteten er ordinære driftskostnader.

Måten flyselskapene opplyser om skatter og avgifter på, gjør det vanskelig for forbrukerne å sammenligne tilbud, og nå krever Forbrukerombudet at endringer må til.

– Skatter og avgifter er tilsynelatende noe som er pålagt av det offentlige og som forbrukeren uansett må betale. Flyselskapene lurer forbrukerne når over halvparten av det de kaller skatter og avgifter i realiteten er kostnader som skulle vært oppgitt som en del av billettprisen, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Forbrukerombudet mener pendlere som har ventet 15 minutter eller mer på toget har krav på redusert billettpris. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
Forbrukerombudet mener pendlere som har ventet 15 minutter eller mer på toget har krav på redusert billettpris. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

EU-kommissær for forbrukersaker, Meglena Kuneva var tilstedet under pressekonferansen.

– Dette fører til at forbrukere kjøper billetter som framstår billigere enn de egentlig er, sier Kuneva til TV 2 hjelper deg.

Norskledet prosjekt

Forbrukerombudet har det siste året ledet EU-prosjektet som omfattet ti deltaker land. Formålet var å undersøke hvordan flyselskapene opplyste om skatter og avgifter i billettmarkedsføringen, og hva som egentlig skjulte seg bak disse begrepene, skriver Forbrukerombudet i pressemeldingen.

For å kartlegge flyselskapenes praksis rundt beregning av skatter og avgifter, har prosjektgruppen innhentet tall fra til sammen 281 flyavganger, 24 ledende flyselskaper og 34 flyplasser over hele Europa.

Uoversiktlig og vanskelig

Resultatene viste at det er store forskjeller i hvordan begrepene skatter og avgifter brukes av de forskjellige flyselskapene.

Det er også store variasjoner i hvilke faktiske kostnader selskapene baker inn i sine skatter og avgifter, skriver Forbrukerombudet.

I tillegg slår rapporten fast at prisinformasjonen som gis forbrukeren i flymarkedet jevnt over ofte er svært uoversiktlig og vanskelig for forbrukeren å forstå.

Flyselskapenes praksis gjør det vanskelig å ta et godt informert valg når man handler flybilletter.

– Måten billettprisene blir framstilt gjør det vanskelig for kundene å sammenligne flyprisene, sier Kuneva til TV 2 hjelper deg.

Krever endringer

Rapporten anbefaler derfor at flyselskapene endrer sin ordbruk og at det legges til rette for en mer presis og ensartet bruk av uttrykkene skatter og avgifter.

Rapporten anbefaler også at totalpris for flybilletter alltid må opplyses, og at billettprisen kun bør bestå av priselementene; flyprisen, flyplassavgifter og offentlige skatter. Andre uunngåelige skatter og avgifter, som for eksempel drivstoffavgift, gebyr for betaling eller lignende, må inkluderes i flyprisen.

– Enkelte flyselskap opererer med en svært lav pris i begynnelsen av bestillingsprosessen, men den endelige prisen blir flere hundre prosent over flyprisen når skatter og avgifter legges til. Når skatter og avgifter i stor grad er rene driftskostnader, er dette en særdeles villedende måte å opplyse om priser på, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

– Banebrytende arbeid

EU-kommissær for forbrukersaker Meglena Kuneva som var til stede under pressekonferansen, var full av lovord for arbeidet som har blitt lagt ned, om omtalte prosjektet som banebrytende.

1 (Foto: EPA / OLIVIER-HOSLET)
1 (Foto: EPA / OLIVIER-HOSLET)

– Dette gir oss akkurat den type informasjon og bevis vi trenger for å fokusere på hvor de virkelige forbrukerproblemene ligger, sa Kuneva.

Kuneva har vært svært opptatt av luftfart og har gjort dette til et av sine viktigste arbeidsområder som kommissær.

Hun har vist stor interesse for prosjektet og inviterte seg selv til Oslo for å delta på pressekonferansen, skriver Forbrukerombudet på sine hjemmesider.

– Vi er glade for Kunevas engasjement på dette området. Hun vil kunne bidra til at våre funn følges opp fra EUs side overfor hele det europeiske flymarkedet, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.