Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen.  (Foto: Josefsen, Jon Michael/Scanpix)
Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen. (Foto: Josefsen, Jon Michael/Scanpix)

Vurderer fiskeriministerens habilitet

Fiskeriministeren kan få et habilitetsproblem når hun skal avgjøre om Kjell Inge Røkke fortsatt skal få kalle seg fisker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er styremedlem i Kjell Inge Røkkes selskap Aker Seafood, og hun er medeier i Lerøy Seafood. Det er Berg-Hansen og Fiskeridepartementet som skal avgjøre om Kjell Inge Røkke fortsatt skal få beholde statusen som fisker.

Dette får Norges Kystfiskarlag til å stille spørsmål om fiskeriministerens habilitet.

– Hun kommer rett fra Røkkes styre, da bør hun ikke ha noen saker som angår Aker Seafood på sitt bord, sier Paul O. Jensen, leder i Norges Kystfiskarlag.

Aker Seafoods er en av Norges største aktører i næringen, og er ifølge Kystfiskarlaget på kollisjonskurs med regjeringens fiskeripolitikk.

– Gjennom sitt arbeid som styremedlem i Aker Seafoods har hun signalisert en politikk som er i strid med Soria Moria-erklæringen, sier jensen i Kystfiskarlaget.

Bruker settestatsråd

Men det er ikke bare de tette båndene til Røkke og Aker Seafoods som setter et spørsmålstegn rundt fiskerministerens habilitet. I et brev fra Fiskeridepartementet som i dag ble sendt til Justisdepartementets lovavdeling bes det om en habilitetsvurdering på en lang rekke områder.

– Justisdepartementets lovavdeling skal nå ta stilling til fiskeriministerens habilitet. Det er en vanlig at statsråder får sin habilitet vurdert. Noen ganger er de inhabile, da bruker vi en settestatsråd, sier statsminister Jens Stoltenberg til TV 2 Nyhetene.

Bakrunnen for at den nye fiskeriministeren blir satt under lupen er at hun eier Sinkaberg-Hansen AS. Det er et familieselskap som er blant landets største oppdrettsselskap, og som igjen er medeier i giganten Lerøy Seafood Group.

Styreverv i flere selskaper

Men det stopper ikke her. Oppdrettsdronningen fra Bindal har helt frem til hun tok over som fiskeriminister bekledd styreverv i en rekke selskaper, som daglig blir berørt av Fiskeridepartementets politikk.

– Er det noen områder den nye fiskeriministeren ikke er inhabil?

– Hun er fullt skikket til å være fiskeriminister, selv om hun skulle være inhabil i enkeltsaker. Jeg mener det er en stor fordel at hun har en bred erfaring fra næringslivet, sier Stoltenberg.

TV 2 har i to dager forsøkt å få et intervju med Lisbet Berg-Hansen, men den ferske fiskeriministeren ønsker ikke å svare på noen spørsmål som berører hennes habilitet.

Skal Røkke fortsatt kunne kalle seg fisker? Se video:

356113