Årets OD aksjon går til utdanning til ungdom med nedsatt funksjonsevne.
Årets OD aksjon går til utdanning til ungdom med nedsatt funksjonsevne.

En annerledes skoledag

I morgen er det klart for Operasjon Dagsverk (OD) 2009. Elever fra 670 skoler over hele landet ofrer en dag av sin utdanning for andre.

Operasjon Dagsverk (OD) er en solidaritetsorganisasjon drevet for, med og av ungdom, som hvert år setter nærmere 120.000 skoleelever i arbeid for å støtte utdannings- eller opplæringsprosjekter i Afrika, Asia, Sør- og Sentral-Amerika.

Aksjonen ble startet allerede i 1964, og årets innsamlede midler skal gå til ungdom med nedsatt funksjonsevne i Malawi, Mosambik, Sør-Afrika og Uganda. De innsamlede midlene kanaliseres gjennom Atlas-Alliansen, som er årets samarbeidsorganisasjon.

ODlogo
ODlogo

Todelt aksjon

Mange er av den oppfatning at Operasjon Dagsverk bare dreier seg om den dagen i året der norske skoleelever er ute og jobber. Faktum er at Operasjon Dagsverk er en todelt aksjon; Internasjonal uke er den andre delen som sjelden blir hørt. Internasjonal Uke (IU) varer i år fra 19.-28. oktober, mens selve OD-dagen er torsdag 29.oktober.

Eget jobbvalg

Elevene får fri en hel skoledag for å arbeide. Minsteprisen for et dagsverk er 300 kroner for en jobb utført av en videregående elev, og 200 kroner for en jobb utført av en elev fra ungdomsskolen.

Elevene velger selv hvordan de vil tjene inn pengene, noen velger å bake og selge boller, kaker og kaffe, andre vasker huset for foreldre, mens noen skoler arrangerer jobber for elevene.

Elever jobber med å perle for Smykkestein under OD 2008.
Elever jobber med å perle for Smykkestein under OD 2008.

Lite penger til drift og administrasjon

Et av grunnprinsippene til OD er at kun 15% av de innsamlede midlene kan gå til drift og administrasjon. Resten av pengene skal uomkortet gå til prosjektpartnere.

Grunnen til at dette er mulig er fordi mesteparten av arbeidet som gjøres i forbindelse med OD utføres gratis av ungdom rundt omkring i hele landet.

Ti ungdommer som nettopp er ferdig med videregående skole velger å jobbe frivillig uten lønn et helt år for å organisere operasjon dagsverk som en del av hovedkomiteen. I tillegg har man distriktskomiteér og skolekomiteér som også arbeider frivillig for å støtte ungdom i sør. OD mottar også rundt 1,5 millioner kroner i offentlig støtte hvert år.

Hovedkomiteen for OD 2009.
Hovedkomiteen for OD 2009.

Les mer om OD her!