Vaksinen virker ikke på alle. (Foto: ALEXIS C. GLENN/ Stella )
Vaksinen virker ikke på alle. (Foto: ALEXIS C. GLENN/ Stella )

1 av 10 vil ikke være beskyttet av vaksine

10 til 20 prosent vil ikke være beskyttet selv tre uker etter andre dose.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Folkehelseinstituttet antar at over 100.000 nordmenn har eller har hatt svineinfluensa til nå. Siden 1. september har 142 nordmenn blitt lagt inn på sykehus med svineinfluensa, derav 27 på intensivavdeling. 10 personer har omkommet.

Fredag bestemte helsemyndighetene seg for å anbefale vaksine til alle etter at risikogruppene har fått vaksinen. Men ikke engang en full vaksinering av folket vil beskytte mot viruset.

10 til 20 prosent av de vaksinerte mellom 18 og 60 år vil fortsatt være utsatt for viruset.

Seks uker vaksineringstid

Anbefalt vaksinering er to doser med tre ukers mellomrom. Ut fra studier av modellvaksinen av Pandemrix kan en på bakgrunn av antistoffmåling 3 uker etter andre dose forvente at 80-90 % av de vaksinerte fra 18-60 år vil være beskyttet, opplyser pandemi.no.

I de samme studiene var nesten halvparten av de vaksinerte beskyttet allerede etter én dose.

I preparatomtalen fra Legemiddelverket vises det til en annen utprøvingsformulering av Pandemrix (H1N1) til voksne i alder 18 til 60 år. I denne studien var antistoffresponsen 98,4 %.

Bivirkninger

Som alle andre legemidler kan også svineinfluensavaksinen gi bivirkninger. Disse regnes som kraftigere enn de fra en vanlig sesonginfluensavaksine.

Bivirkningene varierer med aldersgruppene, for eksempel er det registrert færre bivirkninger hos personer over 60 år, mens feber og andre svært vanlige bivirkninger er sett hyppigst hos barn.

(Artikkelen fortsetter under)

Svært vanlige (1 av 10 vaksinerte):

Hodepine

Tretthet

Smerte, rødhet, hevelse eller indurasjon (hardt område) på injeksjonsstedet

Feber

Verkende muskler, leddsmerter

Vanlige (1 til 10 av 100 vaksinerte):

Varme, kløe eller blåmerke på injeksjonsstedet

Økt svetting, skjelving, influensalignede symptomer

Hovne lymfeknuter på hals, armhule eller lyske

Mindre vanlige (1 til 10 av 1000 vaksinerte):

Prikking eller nummenhet i hender eller føtter

Søvnighet

Svimmelhet

Gastrointestinale plager som diaré, oppkast, magesmerter, kvalme

Kløe, utslett

Generell følelse av uvelhet

Søvnløshet

Disse reaksjonene forsvinner normalt i løpet av 1-2 dager uten behandling.

Se også regjeringens sider om svineinfluensa.

Minimal risiko for GBS

På bakgrunn av vaksineprogrammet som ble iverksatt i USA i 1976, vil WHOs vaksinekomité ha et ekstra søkelys på utvikling av Guillain-Barré syndrom (GBS) etter vaksineringen. Risikoen i 1976 var på 1 tilfelle per 100.000 vaksinerte.

Den teoretiske risikoen for en mulig vaksinebivirkning i form av GBS må veies opp mot risikoen for utvikling av GBS etter influensasykdom, som er estimert til 4-7 tilfeller per 100 000 personer med influensasykdom.

Ikke farlig for gravide

Vaksinen er i likhet med andre vaksiner ikke utprøvd på gravide. Men dyreforsøk med modellvaksinen til Pandemrix viser imidlertid ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger når det gjelder fertilitet, fosterutvikling, fødsel og utvikling etter fødselen.

Ut fra det som finnes av tilgjengelige data er det ikke holdepunkter for at vaksinen gir skadelig effekt i svangerskap.

Anbefalinger om gravide skal ta vaksinen eller ikke varierer fra land til land. I Danmark har ikke legene anbefalt vaksinen for gravide. Men også de danske legene understreker at vaksinen ikke utgjør en risiko for gravide.

Alt om Pandemrix-vaksinen kan du lese her.

Kvikksølvforbindelse er ufarlig

Det stilles krav til bruk av kvikksølvforbindelsen tiomersal i vaksinen. Konserveringsmiddelet hindrer bakterievekst, og har vært brukt i vaksiner siden 1930-tallet.

Det er gjort grundige studier i store befolkningsgrupper, av tiomersal som vaksinetilsetning. Disse undersøkelsene har ikke gitt holdepunkt for at bruk av tiomersal i vaksiner medfører noen helseskade.

I 2008 innførte Norge et forbud mot å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblandinger som inneholder kvikksølv. Forbudet omfatter ikke tiomersal som konserveringsmidler i vaksiner eller produkter der innholdet av kvikksølv utgjør mindre enn 0,001 vektprosent av produktet.

Mengden kvikksølv i Pandemrix utgjør 0,0005 vektprosent.

Les mer på Legemiddelverkets hjemmesider.