nav (Foto: TV 2)
nav (Foto: TV 2)

Riksrevisjonen slakter NAV

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) får sterkest kritikk fra Riksrevisjonen i den årlige revisjonsrapporten som ble lagt fram torsdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Riksrevisjonen er kritisk til at Nav gjennom flere år har nedprioritert arbeidet med å sikre en tilfredsstillende internkontroll, og mener dette åpner muligheten for at brukere bevisst kan misbruke tjenestene til Nav.

Forsinket NAV-reform

At Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener at Nav-reformen ikke vil være fullført i 2010 og at en dermed ikke kan forvente å nå de ønskede resultatene nå, reagerer Riksrevisjonen også på.

«Riksrevisjonen ser alvorlig på at Stortingets forutsetning om å opprettholde løpende tjenesteproduksjon på et tilfredsstillende nivå ikke er nådd i 2008», heter det i rapporten.

Manglende rutiner

Rapporten inneholder også bemerkninger til forvaltningen av Statens pensjonsfond og kritikk av brudd på anskaffelsesregelverket, svakheter ved tilskuddsordninger og manglende rutiner for å ivareta informasjonssikkerheten hos flere departementer. (©NTB)