Vaksinen mot svineinfluensa har kommet til Norge. (Foto: TV 2)
Vaksinen mot svineinfluensa har kommet til Norge. (Foto: TV 2)

Ny H1N1-bølge:
Frykter 500 vil dø

Helsedirektoratet frykter at i verste fall 500 vil dø uten en nasjonal vaksinemobilisering. Hovedbølgen av svineinfluensaen er på vei

Det var på en nasjonal beredskapskonferanse for helse- og sosialsektoren i Tromsø i dag at assisterende direktør Bjørn Guldvog ga beskjed om at hovedbølgen er på vei. I verste fall kan 200.000 nordmenn bli smittet av svineinfluensaen og helsesektoren blir nå bedt om å forberede seg på dette.

Bekymret over vaksinevegring

– Vi er beredt, men jeg er bekymret over at bare 20 prosent av befolkningen har vurdert å la seg vaksinere. Vi vil spare mye i form av lidelse, død og sykefravær hvis vi får en vesentlig høyere vaksineandel, sier Guldvog.

Vaksinasjon av folk i risikogruppen er allerede i gang, og for å understreke behovet for en nasjonal vaksinasjonsmobilisering fortalte overlege Bjørn Iversen på Folkehelseinstituttet i dag om hvordan svineinfluensaen nå tar livet av unge friske mennesker utenfor risikogruppen, uten at leger og sykepleiere kan gjøre noe.

Maktesløse leger

– Garvede intensivleger forteller at de ikke har sett tilsvarende før. De føler seg maktesløse. Det er et dramatisk bilde av situasjonen.

Om bare 20 prosent av befolkningen velger å vaksinere seg har Helsedirekoratet anslått samfunnskostnadene til 9 milliarder kroner. I hovedsak i form av tapt produksjon som en følge av sykefravær. Målet er en vaksineandel på 80 prosent.

Samfunnsmessig gevinst

– Da vil samfunnets tap bli redusert med 5,5 milliarder kroner, noe som vil gi store samfunnsmessige konsekvenser av positiv verdi, sier Bjørn Guldvog.

Fredag vil Helsedirektoratet utvide risikogruppen og ta med barn ned til seks måneder, og trolig også svindebønder.

God garanti

Helsedirektoratet råder alle til å benytte tilbudet om vaksinering. Vaksinen blir vurdert som trygg, og at eventuelle bivirkninger er av bagatellmessig karakter.

– Med vaksine vil man ha en beskyttelse på mellom 70 og 100 prosent. Det er en god garanti, sier Bjørn Iversen.

Også personer som tror de har hatt svineinfluensa bør vaksinere seg.

– Om de er i tvil vil ikke være forbundet med fare om de vaksinerer seg, sier Bjørn Guldvog.